Annika Borg, präst i svenska kyrkan, samhällsdebattör och en av initiativtagarna till det uppmärksammade uppropet ”Mitt kors” går i en debattartikel i den kristna tidningen Dagen till hårt angrepp mot ärkebiskop Antje Jackelén som hon menar stödjer antisemitiska organisationer och palestinsk terrorism.

Borg kritiserar i sitt öppna brev till ärkebiskopen inledningsvis att Svenska kyrkan inte med gratulationer eller på något annat positivt sätt uppmärksammat Israels 70-årsdag som inföll nyligen. Tvärtom, menar Borg, så ägnade Jackelén sin skrivarenergi runt bemärkelsedagen åt att framställa palestinska terroristers och våldsverkares attacker mot Israel som demonstranter för en rättmätig sak.

Borg uppmärksammar ärkebiskopen på att hon i flera tidigare artiklar ställt frågor om vad hon rubricerar som Svenska kyrkans Israelfientliga utspel. Som exempel nämner hon att Svenska kyrkan anordnar Israelfientliga propagandakurser för journalister på Svenska teologiska institutet i Jerusalem och sprider antisemitiska retoriska figurer i sin roll som distributör av material från Kairos-Palestina-nätverket som förskönar terror mot Israel och driver konspirationsteorier om en ”judisk lobby”.

Vidare är Borg kritisk till hur Svenska kyrkan förra året arrangerade seminarium med företrädare för den som hon anser antisemitiska bojkottrörelsen BDS (Boycott Sanctions Divestments) i Almedalen som Jackelén personligen legitimerade genom att posera på bild med BDS representant.

Borg vill ha svar från ärkebiskopen på ett antal konkreta frågor: Varför valde Jackelén att inte positivt uppmärksamma 70-årsdagen av staten Israels bildande? Anser ärkebiskopen att alla i hela världen som genom blodsarv betraktar sig som palestinier ska ha rätt att återvända till en palestinsk stat? Stödjer Jackelén den våldsamma ”The March of Return” i Gaza? Frågan ställs med anledning av att ärkebiskopen spridit en bild av upprorsmakarna på sociala medier.

Borg vill också veta om Jackelén ställer sig bakom det uttalande som Svenska kyrkans internationella avdelning gjorde för ett par veckor sedan om att det är Israel som i egenskap av ”den starkare parten” bär ansvaret för våldet från palestinier och grannar som vill utplåna landet och judarna. I uttalandet beskrivs de våldsverkare och Hamas-terrorister som attackerat israeliska gränsposteringar som demonstranter.

Det är med anledning av att Jackelén i mitten av maj personligen spred en text från Kyrkornas världsråd som Borg anser att ärkebiskopen behöver förklara sig. I den texten framställs Hamas-terroristerna som skyddsvärda civila som ”utövar sina civila rättigheter och uttrycker sin protest och sin förtvivlan över palestiniernas nuvarande situation”. Anser Jackelén att Hamas och Islamiska jihad är demonstranter eller terrorister?

En annan konkret fråga som Borg vill ha svar på från ärkebiskopen är varför Svenska kyrkan fördömer USA:s öppnande av ambassaden i Jerusalem. Det är ett beslut som fattats i bred politisk enighet av Demokrater och Republikaner i USA och fortsatt gälla oavsett president och politisk majoritet i kongressens båda kamrar. Det är också regel att ambassader etableras i värdlandets huvudstad och Jerusalem är Israels huvudstad.

Med anledning av det palestinska våldet mot Israel kring 70-årsdagen och invigningen av USA:s ambassad i Jerusalem författade Kyrkornas Världsråd en text där man ensidigt Israels agerande mot våldsverkarna och terroristerna vid gränsen och där man lika ensidigt beskriver Israels 70-årsdag som den palestinska ”katastrofen” (naqba). Borg vill veta om Jackelén instämmer i synsättet på statens Israels bildande som en katastrof.

Borg vill också veta om Jackelén delar det så kallade Kairos-dokumentets uppfattning om att staten Israel är en rasistisk apartheidstat. Detta eftersom ärkebiskopen och Svenska kyrkan officiellt stödjer dokumentet. Svar krävs också från Jackelén på om hon står bakom Kyrkornas världsråds krav på att Israels agerande måste dras inför domstol och utredas av det internationella samfundet. Ärkebiskopen har spridit även det uttalandet.

Frågeformuläret avslutas med några kortfrågor: Anser Jackelén att Israel har rätt att försvara sina gränser? Har Israel enligt ärkebiskopen rätt att försvara sig mot terrorister? Vad tycker Jackelén om att palestinier tar med sig barn till våldsamheterna vid Gazas gräns?

Borg skriver att det finns många och tydliga indikationer om att Antje Jackelén är starkt fientlig till staten Israel och det judiska folket. Hon ger emellertid ärkebiskopen en chans att visa att så inte är fallet genom att besvara frågorna i det öppna brevet.

Tidningen Dagen uppger att Jackelén hörsammat Borgs önskemål och inom kort kommer att besvara frågorna i en replik.

Annika Borg fick stor uppmärksamhet för initiativet och Facebookgruppen ”Mitt kors” som hon tillsammans med två andra kvinnliga präster, Helena Edlund och Johanna Andersson, drog igång för två år sedan efter att en präst i Frankrike knivmördats i sin kyrka av två muslimska jihadister.

Initiativet rönte stor uppskattning men fick också kritik. Från vänsterliberalt håll och inifrån Svenska kyrkan menade man att Mitt kors var islamfientligt.

En annan kritik kom från socialkonservativt håll efter att Mitt kors kastat ut medlemmar ur gruppen som sympatiserar med Sverigedemokraterna och plockat bort deras kors-selfie-bilder, däribland personer som idag är medarbetare på Samhällsnytt.

Annika Borg var tidigare skribent och chef på opinionssajten Det Goda Samhället. Hon arbetar sedan en tid tillbaka som tjänsteman för Moderaterna.