Nästan 16 miljoner träd har huggits ner på offentligt ägd mark i Skottland för att ge plats åt vindkraftsparker. Det erkände en skotsk minister i samband med ett försök att bygga fler turbiner.

Det är landsbygdsminister Mairi Gougeon som uppger att man uppskattningsvis fällt 15,7 miljoner träd sedan 2000 i mark som för närvarande förvaltas av Forestry and Land Scotland – motsvarande mer än 1 700 stycken per dag.

Hon insisterade samtidigt på att det fanns en planeringspresumtion för att skydda skogsmark och vindkraftsutvecklare skulle förväntas genomföra ”kompenserande plantering någon annanstans”.

LÄS ÄVEN: SVT: El producerad av annat än vindkraft är överflödigt

Men enligt parlamentsledamoten Liam Kerr skulle allmänheten bli ”förbluffade” över det totala antalet och hänvisade till oro över utvecklingen som hade tagits upp med honom ”av samhällen över hela landet”.

I dagsläget har Skottland turbiner som teoretiskt kan generera 8,4 GW, men ministrar vill lägga till ytterligare 8-12 GW och deras senaste planeringsramverk lättar på kontrollerna för att utöka byggandet med ett urvattnat skydd för oförstörd vildmark.

Låg tröskel

Regeringens ambition är också att ersätta befintliga turbiner som kan vara på väg mot slutet av sin livslängd med ännu högre och större versioner, en process som kallas ”repowering”.

John Muir Trust, en välgörenhetsorganisation för bevarande, har varnat att den nya tröskeln för att tillåta vindkraftsföretag att bygga turbiner på vildmark är så låg att det verkar omöjligt för dem att inte uppfylla det.

LÄS ÄVEN: Vildmark förvandlad till vindkraftsindustri: ”Deprimerande”