Medan man i vissa länder masstestar befolkningen för att snabbt och effektivt förhindra spridningen av coronaviruset gör man tvärtom i Sverige. Här har mer än 4 000 fall hittills konstaterats men den verkliga siffran kan vara långt högre menar matematikprofessorn Tom Britton.

I en tidigare intervju med Expressen för ett par veckor sen uppgav Britton att 100 000 smittade i Sverige inte är orimligt, en siffra som troligtvis är mycket högre i dag.

– Jag skulle tro att det är närmare en miljon. Mellan en halv och en miljon svenskar som är smittade, säger Britton till Expressen.

– Det kan vara hälften och det kan vara det dubbla. Men det kan inte vara under 100 000 för det är orimligt. Det kan inte heller vara 3 miljoner för det är också orimligt. Men om jag gör en kvalificerad bedömning skulle jag säga någonstans över en halv miljon men under en miljon. Jag blir glad om jag har fel och det i stället är två miljoner. Det vore väldigt bra för det betyder att takten börjar avta på den här tillväxtkurvan.

För att uppnå en viss flockimmunitet krävs att antikroppstester utförs då man kan se hur många som inte bara har viruset men eventuellt även haft det med väldigt lindriga symptom och tillfrisknat. Resursbrist har omöjliggjort att samtliga med symptom i Sverige testas.

3,1 procent av befolkningen

I Storbritannien, där liksom i många andra europeiska länder full karantän råder, har forskare släppt en ny rapport som visar att antalet smittade i Sverige den 28 mars kan ha varit 3,1 procent eller omkring 322 000 människor.

Motsvarande siffra för Spanien, Italien och Storbritannien skulle vara 6,9 miljoner, 5,9 miljoner respektive 1,8 miljoner.