På onsdagen klubbades lagändringar igenom i den tyska förbundsdagen som ger regeringen kraftigt utökade befogenheter att bland annat införa utegångsförbud och stänga ned olika typer av verksamheter. Under den debatt som föregick beslutet iscensattes omfattande protester på gator och torg. Det rapporterar bland annat Der Tagesspiegel.

Runt riksdagshuset i Berlin samlades cirka 8 000 demonstranter i protest mot impopulära ytterligare skärpningar av smittskyddslagen. Något gehör från partiföreträdarna i riksdagsbyggnaden fick man inte, i stället sattes tårgas in för att avlägsna demonstranterna samtidigt som lagändringarna klubbades igenom. Tiotals personer greps också av polisen.

Lagändringarna har varit omstridda. Bland annat planeras ett utegångsförbud efter kl. 21 på kvällen. Även biltrafiken ska upphöra under den tiden. Regeringen hävdar att de krävs för att få bukt med corona-pandemin – trots att Tyskland har betydligt lägre smittspridning än Sverige och många andra länder i Europa. Många menar dock att de negativa samhällskonsekvenserna överskuggar nyttan och att de utgör alltför långtgående avsteg från demokrati och inskränkningar i de medborgerliga fri- och rättigheterna.

Oroligheter uppstod också vid Brandenburg Tor, ett stenkast från förbundsdagen. Även där hade tusentals människor samlats med krav på att få komma förbi de avspärrningar som polisen satt upp. Enstaka personer som fysiskt försökt forcera kravallstaketen uppges ha neutraliserats med pepparsprej.