På människorättsorganisationen råder en toxisk arbetskultur med utbredd mobbning, offentlig förnedring, diskriminering och andra typer av maktmissbruk. Detta framkommer i en rapport som gjordes efter att två anställda tog sina liv förra året.

Rapporten, som sammanställts av en grupp psykologer, slår även fast att det råder en farlig ”vi mot dom”-dynamik på organisationen. Ytterligare ett par problem är en allvarlig brist på tillit till ledande befattningshavare och nepotism. Man fann även att chefer förminskar personal i möten och använder ett hotfullt språkbruk.

Konsulterna har framför allt fokuserat på Amnestys kontor i London där man menar att organisationen arbetar ”i ett nödtillstånd”. Många medarbetare uppger att deras hälsa riskerar att påverkas allvarligt på grund av situationen.

Rapporten innefattar 475 personer i organisationens personal, 70 procent av arbetsstyrkan på Amnestys internationella sekretariat. Många använder ordet ”toxisk” för att beskriva kulturen på Amnesty sedan flera decennier tillbaka.

Man påpekar att rapporterna om diskriminering på grund av kön, hudfärg och sexuell läggning är anmärkningsvärt med tanke på organisationens arbete för mänskliga rättigheter.