En man som 2016 blev auktoriserad som rättstolk i domstol och för Migrationsverket förlorar nu sin auktorisation. Detta efter att han propagerat för att de enda lagar en muslim behöver följa är sharialagar. 

Mannen har också i videor på uppdrag av den radikala muslimska organisationen Hizb ut-Tahrir uppmanat alla muslimer i Sverige att inte rösta i allmänna val då demokrati inte är förenligt med islam.

Säpo som haft mannen under uppsikt kontaktade Kammarkollegiet och påtalade bland annat att Hizb ut-Tahrir har en antidemokratisk grundsyn och troligtvis strävar efter att rekrytera personer inom rättsväsendet. Myndigheten återkallade därefter mannen auktorisation som rättstolk.