Tidigare har bland annat Vänsterpartiet och Aftonbladet kritiserats för att sprida desinformation om att de omfattande bilbränderna i början av veckan i Frölunda skulle ha genomförts av ”högerextrema” krafter i en falskflaggad aktion i syfte att skuldbelägga invandrare och påverka valet till fördel för framför allt Sverigedemokraterna. Nu väljer Göteborgs tingsrätt att sekretessbelägga rättshandlingar kring brotten och försvårar därigenom för granskande medier att kartlägga händelserna och gärningspersonerna.

Ett drygt tiotal personer ska ha varit inblandade i de omfattande bilbränder som anlades i måndags där över 100 bilar förstördes. Polisen kunde så småningom gripa sex misstänkta och av dessa anhölls tre – i media kallade 20-åringen, 19-åringen och 18-åringen.

18-åringen greps på flykt i Turkiet för utlämning till Sverige. 19-åringen försattes på torsdagen på fri fot men är fortsatt misstänkt. 20-åringen begärdes samma dag häktad på sannolika skäl. Göteborgs tingsrätt har emellertid, på oklara grunder, valt att sekretessbelägga häktningsframställan. Samhällsnytt har heller inte lyckats få fram uppgift om huruvida beslut om häktning har fattats.

Den version av häktningsframställan som domstolen lämnar ut ser ut sä här (klicka för större bild):

Sekretessbeslutet har överklagats av Samhällsnytt men också av msm-medier. Nedan en kopia på överklagan per mejl som skickats till Göteborgs tingsrätt av Expressen/GT:s biträdande nyhetschef Linda Berg där man argumenterar att sekretessbeslutet är felaktigt utifrån vad som sägs i Sekretesslagen om på vilka grunder sådana inskränkningar i offentlighetsprincipen får göras (klicka för större bild):

Samhällsnytt kan emellertid berätta att ”20-åringen” som begärts häktad är Dahud Kavak, född 1998-05-09 och så sent som den 19 juli i år dömd för narkotikabrott (Göteborgs tingsrätt B 8040-18). Kavak dömdes endast till 1500 kronor böter, inte till någon frihetsberövande påföljd.

Vidare kan Samhällsnytt berätta att ”19-åringen” heter Alan Hussen och är född 1999-04-07. I november förra året dömdes han (Göteborgs tingsrätt B 8040-18) för bland annat grovt vapenbrott. Påföljden blev två månaders fängelse och skyddstillsyn.

Så sent som i maj i år dömdes Hussein tillsammans med två kumpaner – Mahamed Abdishakur, född 1995-10-18 och Youssef El Emam, född 2000-06-26 – för försök till stöld och brott mot knivlagen (Göteborgs tingsrätt B 15032-17) efter att ha brutit sig in i ett Coop-varuhus. Ingen av de tre dömdes till någon frihetsberövande påföljd.

18-åringen” heter Mohannad Ali Easar och är född 1999-09-16. Även han förekommer i belastningsregistret. I juni förra året dömdes Easar (Göteborgs tingsrätt B 14177-16) för rån, narkotikabrott, övergrepp i rättssak och flera fall av misshandel, varav en grov (en knivskärning mot en ung flicka). Easar bodde när dessa brott begicks och domen föll på ett ungdomshem där han placerats på grund av tidigare brottslighet.

Samhällsnytt väljer att redan i detta skede gå ut med namn på misstänkta inblandade. Det gör vi dels därför att brotten rönt mycket stort genomslag och intresse och dels därför att vissa aktörer såsom Aftonbladet och Vänsterpartiet genom att sprida falska uppgifter kan anses ha ägnat sig åt otillbörlig valpåverkan och det därför är angeläget att allmänheten får tillgång till rätt information.