Lagen föreslås träda i kraft i sommar. ”Vad ett frivilligt deltagande är kan inte ges någon legal definition.”

Trots att Lagrådet i början av året dömde ut regeringens förslag om en samtyckeslag, liksom Advokatsamfundet gjorde i slutet av 2017, lämnade regeringen på tisdagen in förslaget till riksdagen.

Den 1 juli väntas lagen träda i kraft som förbjuder att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja till det eller aktivt visar att han eller hon vill delta.

Således kommer det inte längre att krävas att en gärningsman har använt sig av våld eller hot eller utnyttjat ett offers särskilt utsatta situation för att ha anses ha begått en våldtäkt.

Samtidigt vill man införa två nya brottsrubriceringar; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp.

– Jag tror att antalet uppklarade brott kommer att öka, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

”Det går inte att utifrån lagtexten förutse i vilka fall det finns förutsättningar för straffrättsligt ansvar […]”, påpekade Lagrådet i sitt yttrande, och i regeringens egen proposition (sidan 33) konstaterar man följande: ”Vad ett frivilligt deltagande är kan inte ges någon legal definition.”