Inom kort kommer regeringen att föreslå ytterligare en höjning av pensionsåldern. Detta beräknas ge en extra inkomst till staten på fem miljarder kronor. På sikt kommer gränsen att höjas ännu ett steg.

Det var förra året då gränsen för när man kan gå i pension flyttades framåt ett år, från 61 till 62. Enligt statsradion ska de sex partierna i pensionsgruppen (samtliga riksdagspartier utom SD och V) vara överens om att man från 2023 tidigast ska kunna gå i pension vid 63 års ålder. Då ska också gränsen för när man kan få garantipension höjas till 66.

LÄS ÄVEN: Nära varannan pensionär har inte råd att bo kvar

Kritik kommer bland annat från Sverigedemokraterna men enligt kristdemokraten Hans Eklind är förändringarna nödvändiga då vi lever allt längre.

En ytterligare förhöjd pensionsålder skulle innebära en besparing för staten och då effekten väntas bli att fler jobbar längre så ökar statens och kommunernas inkomster. Ungefär fem miljarder kronor extra om året till statskassan skulle det ge.

LÄS ÄVEN: Lägre pension för drygt 40 års arbete än den som inte jobbat en enda dag

I höst är det också meningen att förslaget om att minska antalet fonder i premiepensionssystemet rejält, till omkring 150-200 stycken, ska läggas fram. Fonderna ska väljas ut av en myndighet för att garantera att de är säkra och bra.

Målet pension vid 64

Beslutet om höjd pensionsålder togs av den dåvarande rödgröna regeringen och den forna alliansen 2017 och innebär att lägstaåldern för pension höjs i flera steg från 61 till 64.

LÄS ÄVEN: Regeringen och alliansen överens – pensionsåldern höjs

SD:s ståndpunkt i frågan är kritisk:

Sverigedemokraterna motsätter sig pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder från dagens 61 år upp till 64 år. Det är ohållbart att individer som haft fysiskt utmattande arbeten ska tvingas att jobba kvar högre upp i åldern mot sin vilja och fysiska förmåga. Det är olämpligt att reglera utefter ålder för denna grupp där hälsan och orken skiljer sig rejält mellan individer. Om staten känner behov att styra vid vilken ålder pension tas ut bör det göras med morötter istället för piskor.