På tisdagen höll regeringen en pressträff för att meddela nya förslag som ska stärka Sveriges säkerhet. Regeringen föreslår bland annat att antalet grunder för återkallelse av svenskt uppehållstillstånd ska utökas men även att det ska bli svårare att erhålla svenskt medborgarskap.

Pressträffen hölls på förmiddagen av justitieminister Gunnar Strömmer (M) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) efter att regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med ett antal skärpningar av lagstiftningen om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen. Detta mot bakgrund av en ökad migrationsrelaterad hotbild mot Sverige.

LÄS ÄVEN: Säpo vill utvisa hundratals som utgör säkerhetshot mot Sverige

Kort innan pressträffen fick Tidöpartierna en debattartikel publicerad i SvD med budskapet, ”Den som kan antas bedriva verksamhet med koppling till terrorism eller statsstyrt företagsspioneri ska inte bara kunna nekas svenskt medborgarskap, utan också kunna förlora sitt uppehålls­tillstånd”.

I dagsläget saknas det möjlighet att återkalla uppehållstillstånd vid så kallade säkerhetshot – om en person har vistats i Sverige i mer än tre år. Regeringen vill förlänga tidsfristen men även ta bort den i vissa fall.

Dessutom föreslås att hanteringen av främlingspass skärps och att sådana pass lättare ska kunna återkallas på grund av säkerhetshot.

Medborgarskap

Säkerhetspolisen (Säpo) identifierar allt fler personer som har invandrat till Sverige och som bedöms utgöra ett hot mot säkeheten samtidigt försöker förvärva svenskt medborgarskap.

År 2019 lämnade Säpo in en erinran mot att bevilja medborgarskap i 147 fall med hänvisning till att personerna är farliga. År 2022 var den siffran 490, och redan i oktober i år är den siffran 600.

LÄS ÄVEN: Tuffare krav för att få finskt medborgarskap

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) meddelade att regeringen har tagit de första stegen mot att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Det handlar bland annat om längre hemvisttid i Sverige för att kunna förvärva ett svenskt medborgarskap.

– Som utgångspunkt bör kravet vara minst åtta års hemvist, meddelade Malmer Stenergard.

Gränskontroller

Ytterligare en prioriterad fråga för regeringen är att öka antalet verkställda utvisningar. I augusti gavs Polismyndigheten därför större befogenheter att kontrollera personers identitet och uppehållsrätt, och myndigheten ökar nu antalet inre utlänningskontroller kraftigt.

Vidare ska antalet förvarsplatser byggas ut och den politiska dialogen med migranternas hemländer ska intensifieras.

SD-politik

Flera av av de presenterade delarna i regeringens politik föreslogs så tidigt som 2010 och framåt av tidigare riksdagsledamot Kent Ekeroth.

Ett sådant förslag var att utvisningsdömda i huvudregel alltid ska tas i förvar till dess att utvisningen kan verkställas. Men SD-politikerns förslag på lösningar till de migrationsrelaterade problemen var på den tiden överhuvudtaget inte intressanta för övriga riksdagspartier.

LÄS MER: En politikers viktigaste uppgift

Se hela tisdagens pressträffen:

LÄS ÄVEN: Åkesson: Svenskt medborgarskap ingen mänsklig rättighet