För några dagar sedan blev den av regeringen beställda utvärderingen och utredningen om covid-vaccinering och framtida pandemier klar. Slutsatsen är att Sverige behöver öka beredskapen genom att införa mer tvång och undantagslagar på området.

Det är den centerpartistiska riksdagsprofilen Anders W Jonsson som fått i uppdrag att utvärdera hur massvaccinationerna mot covid fungerade och vad som behöver göras inför att möta de utmaningar som nya pandemier kan ställa Sverige inför.

Häromdagen blev utredningen klar och Socialdepartementet kallade till presskonferens för att meddela vad Jonsson kommit fram till. På plats fanns utredaren själv och på videolänk deltog socialminister Jakon Forssmed (KD).

LÄS ÄVEN: Regeringen ”har svårt att förstå” invändningar mot covid-vaccinering

Slopad rätt att välja vaccin

Beskedet till den församlade pressen var att massvaccinationerna fungerat bra men behöver fungera ännu bättre när nästa ilskna virus slår till.

Det som behöver förstärkas är enligt regeringen tvångsinslagen i vaccineringen. Undantagslagar behöver komma på plats menar man som fråntar den som ska vaccineras rätten att välja mellan tillgängliga vaccin och få det insprutat i armen som staten dikterat utifrån vad som är logistiskt enklast.

LÄS ÄVEN: Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet

Enklare att tvångsvaccinera barn

Jonsson berättade vidare att även föräldrabalken behöver ses över. Barn i skolan ska i framtiden om det anses behövligt kunna tvångsvaccineras av Elevhälsan utan förälders medgivande.

Man vill slippa det krångel som identifierades under covid-pandemin där sköterskor inte så systematiskt som önskat kunde sticka nålen i armen på alla barn. Detta därför att man inte fick tag på ett barns båda vårdnadshavare eller en av dem satte sig på tvären.

– Här bör man göra en lagändring, att i händelse av pandemi och vaccination, då gäller inte det i patientlagen, konstaterade utredaren.

Socialministern flikade in att det tills vidare även framgent ska vara möjligt för föräldrar att säga nej till vaccinering av barn mot pandemiska virus. Men staten bör vara tydligare med att kommunicera till sådana föräldrar att de gör fel och att låta vaccinera barnen ”är det kloka valet”.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill vaccinera barn igen – trots avrådan från Folkhälsomyndigheten

Psyksjuka och äldre med hemtjänst fokusgrupper

Psykiskt sjuka är också en grupp där utredaren identifierar ett eventuellt behov av ökat tvång. Under pandemin var det färre psyksjuka som vaccinerades jämfört med tvärsnittet hos befolkningen.

Utredaren har även tittat på om Hemtjänsten ska ges ett ökat mandat att administrera massvaccinering av äldre. Detta eftersom man ser att äldre svenskar med hemtjänst inte valde att vaccinera sig i samma utsträckning som andra.

LÄS ÄVEN: Statsradion uppmanar till fler vaccindoser

”Kan rädda liv”

Det ökade tvånget och undantagslagar i pandemitider motiverades på presskonferensen med att det skulle kunna rädda liv. Under covid-pandemin var dödstalen höga, men de som avled var främst gamla med svårt nedsatt hälsa och långt framskriden ålderssvaghet.

Det som enligt utredningen fungerade bra under covid-pandemin var att Sverige inordnade sig under överstatliga EU i stället för att fatta nationella beslut. Slutsatsen är att Sverige även i framtiden bör underkasta sig direktiv från Bryssel vid obehagliga virusutbrott, vilket man är övertygad om kommer att ske.

– Det är ingen tvekan om att det kommer att hända igen, oavsett om ett år eller om elva år, fastslog Jonsson.

Socialministern förtegen om egen vaccinering

Under den avslutande frågestunden fick socialministern frågan från SVT:s utsände om hur många covid-sprutor han själv tagit under pandemin. Det ville han inte svara på.

– Jag får återkomma i den frågan, blev Forssmeds svar.

Utredningen ska nu nagelfaras av regeringen som sedan tar ställning till vilka av förslagen man vill genomföra och vid behov förelägga riksdagen i de fall lagändringar krävs.

Ska ta fram ”covidbevisen”

Ett av utredningens direktiv har varit att föreslå det man kallar ”insatser för att ta fram covidbevisen”. Detta som ett svar på den omfattande kritik som förekommit om de experimentella och snabbframtagna mRNA-vaccinen, deras biverkningar, effektivitet och så vidare.

Nästa gång en sådan diskussion uppstår vill man vara bättre förberedd att möta den ”desinformation” som man menar att massvaccineringsskeptikerna sprider.

LÄS ÄVEN: Covidvaccin-skeptiker pekas ut som fattiga och mentalt sjuka

Presskonferensen kan ses i sin helhet nedan.