Sveriges regering har slutit ett avtal med USA som ger amerikansk militär rätt att använda svenska militärbaser. Det uppger såväl den svenska som den amerikanska regeringen i varsina pressmeddelanden.

Sveriges försvarsminister Pål Jonson (m) och hans amerikanske motsvarighet Lloyd James Austin III skrev under avtalet natten till onsdagen, svensk tid. Enligt avtalet får den amerikanska militären bland annat tillgång till sjutton svenska militärbaser.

Bakgrunden till avtalet är inte minst den ryska invasionen av Ukraina förra året. ”Därför har förutsättningarna för svensk säkerhetspolitik förändrats i grunden”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Försvarsminister Pål Jonson (m) och hans amerikanske motsvarighet Lloyd James Austin III. Foto: USA:s regering/Twitter

Särskilda regler

Avtalet reglerar villkoren för de amerikanska truppernas närvaro i Sverige. Inte minst ett flertal undantag för amerikanerna gällande bland annat skatter, importestriktioner, körkort för amerikansk personal och arbetstillstånd.

Dessutom frånsäger sig Sverige och svenska myndigheter sin rätt att utreda och åtala brott som begås av amerikanska soldater och deras anhöriga i Sverige.

”Sverige erkänner den särskilda vikten av de amerikanska försvarsmyndigheternas disciplinära tillsyn över de amerikanska styrkornas medlemmar och den effekt sådan tillsyn har på den operativa beredskapen”, står att läsa i avtalet som fortsätter:

”På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna i enlighet med artikel VII.3 c i Nato SOFA.”

Riksdagen ska först godkänna avtalet innan det träder i kraft.

Svenska militärbaser som USA får tillgång till

• Berga: regementsområde och övningsområde
• Boden: regementsområde och övningsområde
• Halmstad: regementsområde och flottiljområde
• Härnösand: övningsområde och hamn
• Kiruna: militärläger och övningsområde
• Kristinehamn: regementsområde och övningsområde
• Kvarn: militärläger och övningsområde
• Luleå: flottiljområde
• Ravlunda: militärläger och övningsområde
• Revingehed: regementsområde
• Ronneby: flottiljområde
• Såtenäs: flottiljområde
• Uppsala: flottiljområde
• Vidsel: flygplats och test-och evalueringsområde
• Visby: regementsområde och övningsområde
• Älvdalen: militärläger och övningsområde
• Östersund: militärläger och övningsområden