Invandrare har rätt att få svenska handlingar översatta till sitt eget språk – men det har inte svenskar som kan drabbas av internationella beslut. I ett regeringsbeslut underskrivet av utrikesminister Margot Wallström vägrar regeringen att översätta FNs migrationsramverk. Läs hela beslutet på länken i artikeln!

Kort efter att Samhällsnytt i början av oktober kunde avslöja att den svenska regeringen avser att skriva under FNs kontroversiella avtal som handlar om global migration, kontaktade en av våra läsare Utrikesdepartementet med en begäran om att få ramverkets text översatt till svenska.

I sin begäran, som Samhällsnytt har tagit del, av åberopar Dag Blomqvist Tryckfrihetsförordningens normer om offentlighetsprincipen – men även  §13 av förvaltningslagen som stipulerar att myndigheter ska översätta handlingar till svenska för invandrare som inte behärskar svenska språket.

Ordagrant lyder paragrafen så här:

”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskarsvenska. En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning somallvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.”

”Jag förväntar mig alltså att jag som svensk har samma rättigheter och lagligt skydd som ensom inte kan svenska att få en text översatt till det språk jag förstår,” skriver Blomqvist i sin begäran.

Den 15 november har regeringen skrivit ett slutgiltigt avslag i ärendet – underskrivet av utrikesministern Margot Wallström själv. I beslutet hävdar regeringen att avtalet på svenska inte finns hos Regeringskansliet:

”Någon handling som omfattas av din begäran förvaras inte hos Regeringskansliet”.

LÄS MER: Sverige ska skriva under FN:s migrationsramverk – och öppna gränserna

När Samhällsnytt tar kontakt med Dag Blomqvist är han allt annat än imponerad av regeringens beslut.

– Jag är 71 år nu och tror inte att det är dags för mig att sätta mig på skolbänken för att lära mig engelska, säger han till oss.

Samtidigt är han kritisk till att svenskar inte kan få viktiga dokument översatta till sitt eget språk i sitt eget land, medan invandrare har den rätten:

– Det är bekräftat nu från den svenska regeringen att en svensk inte har rätt att få en handling översatt till svenska medan en utlänning enligt svensk lag (Förvaltningslagen § 13) har rätt att få en svensk handling översatt till sitt hemlandsspråk. Svensk regering skiter fullständigt i oss svenskar!

Regeringsbeslutet kan laddas ner och läsas i sin helhet på följande länk: Regeringsbeslut

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!