För att kunna garantera och genomföra en av statens mest grundläggande uppgifter, att skydda nationen mot yttre hot, vill den socialdemokratiska regeringen införa ännu en skatt.

Det var i mars som regeringen gick ut och meddelade att man på sikt ville höja anslaget till försvaret till två procent av BNP – samma nivå som försvarsalliansen Nato har som mål att samtliga av dess medlemsländer ska ligga på.

LÄS ÄVEN: Anslaget till försvaret höjs till två procent av BNP

– Vi kan tänka oss någon form av beredskapsskatt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.

Hultqvist kan inte svara på hur en sådan skatt skulle utformas, men framhåller att det rör sig om ”många, många miljarder” som krävs.

– Det jag tycker är viktigt att säga i sammanhanget är att man kan inte bara leva på utgifter, man måste också ha inkomster, säger Hultqvist.

LÄS ÄVEN: Riksdagen nobbar Socialdemokraternas beredskapsskatt

Vidare menar försvarsministern att de som har ”de mest välbeställda förhållandena” ska vara med och bidra och att ”det är en fråga om rättvisa”.

Sågas av oppositionen

Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson förkastar förslaget.

– Svenska folket är ett av världens mest beskattade folk. Att staten inte kan finansiera och prioritera de mest viktiga uppgifterna utan att höja skatten ytterligare, det tycker jag är befängt.

Hon pekar på att pengarna enkelt kunde samlas ihop genom att skrota planerna på en familjevecka och höghastighetståg samt ett något minskat bistånd och att fler invandrare kommer i arbete.

LÄS ÄVEN: Mikael Damberg (S): Inför beredskapsskatt och pausa avbetalning av statsskulden

Om bidragsbrotten halveras sparar staten tio miljarder kronor, påpekar Svantesson.

– Det är bara lata regeringar som måste höja skatten, för att man inte förmår att prioritera.