På en pressträff på måndagen uppgav klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) att plastanvändningen i Sverige måste minska ytterligare och presenterade regeringens plan för detta.

Enligt regeringen har man fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast vilket utgörs av ”ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön”. Detta beskriver man som ”ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb”.

Enligt Annika Strandhäll leder plasten till svår nedskräpning.

− Problemen är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan. Det är nödvändigt för att vi ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb i vår världsledande återvinningsindustri, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

LÄS ÄVEN: Förbud mot bestick och sugrör i plast klubbat

Nya plastförpackningar ska i genomsnitt innehålla minst 30 procent återvunnen råvara senast 2030 och bland handlingsplanens 55 åtgärder finns krav att alla större aktörer ska erbjuda återanvändbar mugg eller matlåda vid försäljning av mat och dryck samt förbud mot engångsmuggar som innehåller mer än 15 procent plast.

Förbrukningen av muggar och matlådor av engångsplast ska ha minskat med 50 procent till 2026.

Ska rädda världshaven

Regeringen framhåller att plast och mikroplaster står för den största och mest skadliga nedskräpningen i haven, 80–85 procent av den totala mängden marint skräp består av plast, och om världen inte sätter in effektiva åtgärder kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050. Hur den globala situationen förbättras av att Sverige inför åtgärderna framgår inte.