I regeringens vårbudget finns bland annat ett kraftigt ökat anslag till invandrare etablering.

På måndagen presenterade regeringen sin vårbudget som man kallar ”Samhällsbygget – ett tryggt och hållbart Sverige”.

– Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift. Därför prioriterar den här regeringen satsningar för ökad trygghet för ett Sverige som håller ihop, framför stora skattesänkningar för de rikaste, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Till SVT Nyheter säger Andersson att 260 000 personer ska anställas i välfärden och trots att både Konjunkturinstitutet och Sveriges kommuner och landsting flaggat för nödvändigheten av höjda skatter, ser hon i dagsläget inget behov för detta.

Dessa höjningar har man hävdat behövs för att höja kvaliteten i välfärden, medan regeringens ambitioner går ut på att ”behålla den kvalitet vi har i dag” och ”vill man ha bättre kostar det naturligtvis mer”.

Sofie Bergqvist är politisk sekreterare hos Sverigedemokraterna och kan ge ytterligare en detalj om vårbudgeten, där regeringen alltså vill höja anslagen till ”invandrares etablering” med 15 000 000 kronor – ett område som redan fått drygt 238 000 000 öronmärkta miljoner.

Samtidigt får kommunerna fem miljarder för att täcka kostnaderna för ”ensamkommande flyktingbarn”.

– Vi kommer nu att nolla den skuld som staten har haft till kommunerna för kostnader som de har haft, säger finansminister Magdalena Andersson (S).