➤ Med jämna mellanrum utfärdas i Sverige så kallade vapenamnestier. Under en begränsad tidsperiod kan den som har ett handeldvapen som man saknar licens för eller som på annat sätt innehas i strid med gällande lagar och regler lämnas in på en polisstation utan att personen behöver identifiera sig, svara på några frågor eller riskera någon rättslig påföljd. Regeringen förslår nu att den praxisen uppdateras för 2010-talets verklighet och att vapenamnestier utfärdas även för de gängkriminellas handgranater.

Bakgrunden till förslaget är att användningen av handgranater på kort har ökat explosionsartat bland de kriminella gängen – från 8 fall 2014 till 52 förra året. I motsats till de vanliga skjutvapnen, som i huvudsak brukas vid uppgörelser inom och mellan gängen, används handgranaterna vanligtvis mot rättssamhällets företrädare, främst polisen. I början av veckans utfördes en sprängattack mot ett polishus i Uppsala. Och det var bara en i raden av många liknande dåd.

– Vi måste få bort det här från våra gator, konstaterar justitieminister Morgan Johansson resolut. I samtal med den övriga regeringen har han kommit fram till att pröva silkesvantarna innan man tar till hårdhandskarna.

Den hypotes utifrån vilken regeringen utformat sitt förslag är att det runtom i Sverige sitter många kriminella med handgranater som de råkat skaffa på sig men egentligen inte alls vill ha. Tanken är att om det bara fanns en möjlighet att undgå att lagföras skulle granatinnehavarna, i stället för att nattetid smyga sig till polisstationerna och detonera granaterna, vallfärda dit under kontorstid, lämna ifrån sig sina handgranater och med lättade samveten gå därifrån.

Förslaget stadfästs enligt uppgift under torsdagen. Morgan Johansson säger i en kommentar att han betraktar åtgärden som ett sätt att ”rycka upp kriminaliteten med rötterna”. Innan någon amnestiperiod för handgranater kan utfärdas skall förslaget ut på remiss till lagrådet. Presumtiva granatinlämnare får därför ge sig till tåls till tidigast i februari.