Den massiva invandringen av hundratusentals muslimer till Sverige har inneburit en lång rad nya slags problem som många trodde hörde till historien, och vissa slags problem som aldrig funnits här överhuvudtaget. Att islams utbredning i Sverige ses som något negativt bekräftas av en ny undersökning.

Svenskarna har en stabilt negativ inställning till islam men har samtidigt fått en alltmer positiv inställning till judendomen under det senaste decenniet. En stor andel, 50 procent, anser att religionsfriheten är hotad i Sverige i dag. Det är några av fynden i den nationella SOM-undersökningen.

LÄS ÄVEN: Så påverkas och anpassas Sverige till islam

I 2023 års SOM-undersökning fick deltagarna för första gången möjlighet att själva ange sin religiösa tillhörighet. 48 procent uppgav att de i första hand identifierar sig som protestantiska kristna, tre procent katoliker och två procent ortodoxt kristna. Tre procent angav att de ser sig som muslimer.

Samtidigt varnar Marie Demker, professor i statsvetenskap som gjort studien, för att det är svårt att nå personer med invandrarbakgrund med enkäter av denna typ.

13 procent svarade agnostiker medan 31 procent angav ”annat”.

Negativ syn på islam

Muslimer är i dag den största religiösa minoriteten i landet, det är också den religion som värderas mest negativt sedan SOM-undersökningen började 2005. I den senaste mätningen är andelen som har en negativ syn på islam dessutom rekordstor, 57 procent. Endast åtta procent har en positiv syn.

Mest negativ inställning till islam har Sverigedemokraternas väljare, 86 procent.

LÄS ÄVEN: Sju av tio svenskar anser att Sverige tagit emot för många invandrare

Under samma period har synen på judendomen blivit allt mindre negativ och i dag är det 24 procent negativa mot 20 procent positiva. 2011 låg andelen negativa på 34 procent.

En desto mer ljus bild har de tillfrågade på kristendomen med 46 procent positiva, även om andelen negativa har ökat sedan 2005 då nio procent var negativa mot 16 procent i dag.

Buddhismen ser också fler som positivt än negativt.

Hotad religionsfrihet

35 procent stödjer att invandrare fritt ska kunna utöva sin religion i Sverige. Samtidigt håller en större andel, 50 procent, helt eller delvis med om att religionsfrihetens ställning i Sverige är hotad. Denna oro är mer vanligt förekommande bland de som själva tillhör i religiös minoritet.

Politiskt är det Sverigedemokraternas väljare som i högst utsträckning anser att religionsfriheten är hotad. Samtidigt är denna grupp den som i minst utsträckning tycker att invandrare fritt ska få utöva sin religion i Sverige.

LÄS ÄVEN: Busch: Islam hotar Europa – riskerar gå under