Eftersom svenska folket lever längre och är friskare så tycker politikerna att vi ska arbeta längre än tidigare. Under onsdagen röstade riksdagen igenom förslaget om en höjd pensionsålder.

Åldern för garantipensionen, som i folkmun kallas pensionsåldern, kommer år 2023 höjas. Ju senare man är född, desto högre blir pensionsåldern:

1960-70: 67 år
1968-82: 68 år
1983-84: 69 år

De som är födda på sena 80-talet och 90-talet kan behöva jobba tills de är 70 år.

Tidigare har svenskar fått börja ta ut sin allmänna pension när de fyller 61 år, men nu höjs åldern till 62 år. LAS-åldern, åldersgränsen för hur länge man har rätt att behålla sin anställning, höjs från 67 till 68 år.


Källa: pensionsmyndigheten.se

– Vi har ett relativt hållbart pensionssystem i Sverige, men för att det ska kunna bestå måste vi kunna höja pensionsåldern i takt med att vi blir äldre, säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande för Socialförsäkringsutskottet till TT.

Mats Granér, enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen, menar att de med lägst inkomst missgynnas av beslutet om höjd pensionsålder.

– En grupp blir tydligt drabbad, de som enbart har garantipension. De tjänar inte på att jobba längre. Men det är en ganska liten grupp, säger han.