➤ I ett pressmeddelande på riksdagsförvaltningens webbplats meddelar Arvodesnämnden att beslut tagits att höja riksdagsledamöternas löner.

Lönerna höjs med 1.600 kronor till 65.400 kronor. Nämnden, som består av tre personer, skriver att höjningen skett med beaktande av de avtal som träffats av arbetsmarknadens parter.

Procentuellt ligger dock lönehöjningen över den generella avtalsnivåns 2,0 procent. Detta försvaras med att man tagit hänsyn till den s.k. ”löneglidningen” som innebär att den faktiska generella löneökningen i Sverige förväntas hamna på 2,5 procent.

Höjningen träder i kraft den 1 november.