Med hur mycket koldioxidutsläpp bidrar en stickad tröja? Eller en ny diskbänk? Nu vill de rödgröna politikerna som styr i Stockholm att stadens invånare ska konsumera mindre. Medborgarnas privata utsläpp ska mätas – och halveras.

Det nya rödgröna styret i Stockholm vill ta fram en modell för att mäta invånarnas konsumtionsrelaterade ”klimatutsläpp”, rapporterar DN.

Tidigare har Stockholms mål varit att staden ska vara ”klimatpositiv” år 2040. Men detta mål vill de rödgröna partierna nu nå redan 2030. Som en del i den målsättningen är de styrande partiernas tanke att de konsumtionsbaserade utsläppen ska ha halverats till år 2030.

– Vi tidigarelägger målet om en klimatpositiv stad till år 2030, säger den tidigare MP-ministern Åsa Lindhagen, nu miljö- och klimatborgarråd i Stockholm, till Mitt i.

Hårdare villkor för nya bostäder

Åsa Lindhagen menar att målet kan nås genom exempelvis nya krav vid offentliga upphandlingar eller skärpta villkor när bostäder byggs. Hon motiverar de skärpta kraven med att de vill ”underlätta” för invånarna i staden att välja det politikerna anser vara rätt.

– Mycket handlar också om att underlätta för stockholmare att leva hållbart och välja klimatsmarta lösningar.

Tidigare i veckan rapporterade Samnytt att det nya rödgröna styret i Stockholm vill införa ett bilförbud på helgerna på vältrafikerade Sveavägen i centrala Stockholm.

LÄS ÄVEN: Rödgrönt styre vill förbjuda fossil reklam i Stockholm
LÄS ÄVEN: Rödgrönt styre vill förbjuda bilar på populär gata i Stockholm