Bland kritikerna finns bland andra socialminister Annika Strandhäll (S) som inte tycks ha koll på hur arbetet i riksdagen fungerar.

Som väntat röstades på onsdagen den så kallade samtyckeslagen igenom.

Under dagen har kritik framförts mot Sverigedemokraterna för att partiet påstås ha röstat nej till denna.

Bland kritikerna finns bland andra socialminister Annika Strandhäll (S) och vänsterpartisten Jenny Bengtsson, ledarskribent på Dagens ETC och ett förflutet som ordförande i Hotell- och restaurangfackets avdelning Stockholm-Gotland.

Paula Bieler (SD) påpekar för båda kritikerna att ingen omröstning skedde eftersom ingen reserverat sig mot lagen samt att röstningslistorna som cirkulerar istället gäller Översyn av 6 kap. brottsbalken och en reservation där partiet vill höja alla straff för sexualbrott, både minimi- och maximum – något SD varit ensamma om att vilja införa.

Angående samtyckeslagen har man framfört såväl kritik som motivering till varför man inte reserverat sig mot denna.