Enligt uppgifter till Expressen ska Socialdemokraterna vara villiga att köra över MP i migrationstuppgörelsen. Främst handlar det om att införa ett volymtak på asylinvandringen. Men Socialdemokraterna vill samtidigt man vidga ventilen i systemet för särskilt ömmande fall samt behålla undantaget från försörjningskravet för anhöriginvandring.

I morse möttes återigen migrationskommittén, där samtliga riksdagspartier är representerade. Slutbetänkandet sska vara klart i augusti varför tiden börjar rinna ut.

Men nu rapporterar en tidning på nätet att Socialdemokraterna kan komma att köra över sin samarbetspartner Miljöpartiet, för att acceptera ett volymtak på invandringen. Det ska handla om att Sveriges totala mottagande av asylsökare ska motsvara Sveriges andel av EU:s befolkning. Den andelen blir isåfall 2,2 procent.

Men samtidigt vill de liberalisera invandringen ytterligare, då Socialdemokraterna kräver att det ska bli lättare att få stanna i landet för ”särskilt ömmande fall”, vilket exempelvis handlar om de med sjukdom. Dessutom motsätter de sig att nyanländas tillgång till välfärden ska begränsas och de vil behålla undantaget från försörjningskravet för anhöriginvandring.

Oro för MP

Men oavsett vad som till slut avtalas i migrationskommittén tror många att det kan förhandlas bort av Miljöpartiet i ett senare skede. Därför har det nu ställts krav på att Socialdemokraterna ska ”förbinda” sig. Hur det är tänkt att ske är oklart.

Detta riskerar att äventyra regeringssamarbetet med MP, men källor säger att S ändå överväger det. Alternativet är att inte lägga en proposition, utan att låta Riksdagen hantera frågan.

SD ställer hårda krav

Enligt källor inom SD har de flera långtgående krav. Ett av dem sägs vara att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter inte ska få införas.

Dessutom sägs ett krav vara att asyl framöver ska ske i stängda asylcentra i anslutning till Sveriges gränspassager, ett förslag som lanserades av Kent Ekeroth redan år 2012, men som först nu blir officiell SD-politik. Asylprocessen ska dessutom ske genom vad som kallas ”summariska processer” där omedelbar verkställighet ska införas.

Ett annat förslag, som Ekeroth också la redan år 2012, som nu ställs som krav i förhandlingarna är att de som utvisas men har ”verkställighetshinder” inte ska släppas fritt i landet, vilket sker idag. Vid grov brottslighet ska utvisning ändå ske men går det inte av någon anledning tas alltså utlänningen i förvar.

De andra partierna väntas inte gå med på SD:s krav.

authorimage