Att i stället för att delta i undervisningen ägna sig åt att skolka genom att skolstrejka är något som i spåren av Greta Thunbergs och PR-konsulten Ingmar Rentzhog kritiserade PR-trick spridit sig på svenska skolor. Nu uppmuntrar även lärare sådan elevfrånvaro utan giltigt förfall. Elever som hellre vill vara i skolan för att lära för livet utsätts till och med för mobbning där klimataktivistiska lärare är drivande.

Samhällsdebattören Bitte Assarmo berättar på sajten Det goda samhället om ett fall där en upprörd mamma, Lena, hört av sig sedan hennes dotter Sanna utsatts för mobbning i skolan efter att ha sagt nej till att skolstrejka. Lena berättar hur dottern fått schavottera inför klassen och av sin lärare framställts som en dålig människa och svikare som inte engagerar sig för viktiga samhällsproblem.

Enligt mamma Lena är Sanna dock väl insatt i klimatfrågan men anser inte att skolk är rätt väg att gå om man vill göra en insats för klimatet. När hennes lärare i april i strid med skollagen sanktionerade att klassen skulle vara borta från skolan och skolstrejka, sa Sanna därför att hon inte ville delta utan gå på lektionerna som vanligt.

Hängdes ut inför hela klassen
Sanna ville inte göra någon stor affär av sitt beslut eller konfrontera övriga elever med att hon tyckte att de gjorde fel. Hon ville bara för egen del inte vara med. Läraren ansåg dock att det Sanna sagt inte skulle stanna mellan dem utan basuneras ut inför hela klassen.

Sanna pekades i klassrummet av läraren ut som någon som var oengagerad och inte förstod allvaret i klimathotet. Det ledde till att hon fick utstå utfrysning från andra elever och fick ta emot glåpord om att vara en ”klimatförnekare”.

Lena berättar hur dottern kom hem från skolan och var förtvivlad, kände sig förlöjligad av läraren och utsatt för en olustig hotfull stämning. För Sanna som vanligtvis älskar att gå i skolan följde en jobbig period då hon kände sig nästan rädd för att gå gå till skolan.

Mamma Lena tyckte att det sätt på vilket läraren hängt ut Sanna var oacceptabelt. Hon menar att en elev inte ska behöva känna sig tvingad att vara borta från undervisningen, det är raka motsatsen till en lärares uppgift.

Fick inget stöd från skolledningen
Hon tog därför kontakt med skolledningen i hopp om att de skulle ta tag i situationen så att dottern åter kunde känna sig trygg med att gå till skolan. Men till sin bestörtning fick hon inget stöd därifrån.

I stället blev hon av rektorn anklagande ifrågasatt i sin föräldraroll för att inte vilja att dottern engagerade sig i viktiga samhällsfrågor. Lenas argument eller Sannas upplevelse av utsatthet var inget som rektorn var intresserad av att ta till sig. Beskedet till Lena vara bara att man från skolledningen tyckte det var tråkigt att Sanna gått emot resten av klassen och vägrat delta i något så positivt.

Lena berättar att det kändes overkligt att bli bemött på det sättet från skolans ledning:

– Jag trodde ju knappt det var sant. För det första så är det ju skolplikt och bara där borde ju skolledningen reagera mot strejken. Men om det nu är så att de ändå vill låta eleverna strejka så borde de väl åtminstone vara neutrala och respektera även de elever som inte vill skippa skolan. Det måste ju få finnas olika sätt att förhålla sig till politiska frågor, Men så är det inte när det gäller klimatet, i alla fall inte i min dotters skola.

Masshysteri och häxjakt
Lena är starkt kritisk till skolledningens brist på respekt för Sannas beslut och menar att detta att engagera sig för klimatet har gått överstyr och blivit hysteriskt:

– Ja mycket obehagligt. De har ju stigmatiserat min dotter på grund av det här. Det är som en masshysteri. Om man inte hänger på Greta Thunberg och skolkar för klimatet så ska man hängas ut och mobbas. Det är ju helt sjukt. Just nu vägrar Sanna att gå till skolan, hon är orolig och rädd för vad som kan hända. Just nu vet jag ärligt talat inte hur vi ska lösa det här.

Samtidigt försöker Lena förstå varför man från skolans sida agerar på det här sättet. Hon tror att man ute på skolorna känner en press från medier och politiker om att den enda rätta inställningen i klimatfrågan är att ha panik, så som Greta Thunberg sagt att hon vill att alla ska känna. Det uppskruvade tonläget menar Lena har lett till något som liknar en häxjakt på de som vill behålla lugnet i klimatdebatten.

Inte bara i Sverige
Även i andra länder rapporteras om elever som råkat illa ut och tvingats utstå offentliga anklagelser efter att ha avböjt att skolstrejka. Bitte Assarmo nämner ett närtida exempel från Australien där tonåringen Joanne Tran berättat om hur hon blivit mobbad och utfryst i skolan.

Hon tvingades på TV-nyheterna stå till svars inför hela landet för att ha sagt nej till att skolstrejka, i stället för att gå med strömmen och ansluta sig till de runt 25 000 andra skolelever i landet som beslutat gå ut i strejk för klimatet. Joanne tog tillfället i akt att efterlysa lite mer kunskap i klimatdebatten:

– Vi behöver en mer kunskapsbaserad och nyanserad debatt i det här landet, inte ett gäng ungdomar som viftar med plakat och inte har en aning om vad det är de förespråkar. Att de skippar skolan säger ju det mesta, förklarade Joanne Tran.

Lena och Sanna heter egentligen något annat.