Enligt Säpo är turerna om ett svenskt medlemskap i Nato viktiga för Ryssland och man varnar för att landet kan försöka påverka den svenska debatten. Exakt hur denna typ av påverkan skulle kunna se ut vet man dock inte.

– Ryssland kan i nuläget anse sig ha ett begränsat tidsfönster för att påverka Sveriges ställningstagande i Natofrågan. Hur en sådan rysk påverkan skulle se ut är svårt att förutse men det skulle kunna ske på många olika arenor samtidigt för att påverka media, opinion och beslutsfattare, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid ett gemensamt möte i Helsingfors med cheferna för finländska och norska säkerhetstjänsterna onsdag den 27 april.

LÄS ÄVEN: Ny rysk varning mot svenskt Nato-medlemskap

Vidare hävdar Säpo att Ryssland är berett att gå så långt att de använder militära maktmedel och krig för att tvinga andra länder i Europa att underkasta sig deras vilja, något som även Sverige måste förhålla sig till.

– Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att skydda Sverige och har en omfattande samverkan med andra, även internationellt, säger Charlotte von Essen.

LÄS ÄVEN: Ryssland till Sverige: ”Vill ni ha Iskandermissiler, hypersoniska vapen och fartyg med kärnvapen ett stenkast från era hem?”