I ett telefonsamtal på högsta nivå med USA:s president Donald Trump på måndagen krävde den saudiarabiska muslimska kalifatdiktaturens enväldige härskare kung Salman att palestinsk stat bildas i Mellanöstern. Ett villkor är också att Israel ”lämnar tillbaka” samtliga ”ockuperade områden” sedan det så kallade sexdatgarskriget 1967 då ett flertalantal arabstater startade ett antisemitiskt anfallskrig i syfte att utplåna den judiska staten.

Saudiarabien erkänner inte Israels existens men den saudiske diktatorn kan tänka sig ”normalisera relationerna” med Israel om landet går med på en intilliggande palestinsk stat. Om detta också innebär ett formellt erkännande av den judsiska statens rätt att existera är oklart.

Telefonsamtalet med USA:s president föranledes bland annat av saudisk oro över en tilltagande Israelvänlighet i arabvärlden, detta sedan Förenade arabemiraten som tredje land i regionen efter Egypten och Jordanien upprättat fullständiga diplomatiska förbindelser med Israel, ett fredsavtal som Trump varit instrumentell i att få på plats.

LÄS ÄVEN: Fredsavtal mellan Israel och Förenade arabemiraten stor framgång för Trump

En eftergift har den saudiske diktatorn emellertid gjort kopplat till det avtalet. Han har lovat att inte låta skjuta ned passagerarplan som passerar saudiskt luftrum på väg mellan Förenade arabemiraten och Israel utan att låta dem passera. Det beskedet välkomnades av Trump.

Den amerikanske presidenten vill samtdigt se att Saudiarabien tar ytterligare steg för att att drygt 70 år efter bildandet acceptera Israel. Trump uttryckte också önskemål om att den salafistiska diktaturen i nästa steg tar på sig en ledartröja i att genom sin framskjutna ställning i GCC förmå andra Gulfländer att erkänna och upprätta diplomatiska och andra förbindelser med Israel.

Länder i regionen som bedömare menar kan stå på tur att släppa sitt islamrelaterade judehat och närma sig Israel är Bahrain, Oman och Sudan. Än så länge har emellertid inget av dessa länder gett några signaler i den riktningen.

authorimage