Antalet och andelen intagna med utländsk bakgrund i schweiziska fängelser har ökat kraftigt under de senaste åren. Nya siffror visar att hela 80 procent av alla fångar i landet är utlänningar.

På tisdagen publicerade Schweiz officiell statistik som visar att antalet fångar i alplandet har ökat med 50 procent mellan år 1988 och 2017, rapporterar Radio Télévision Suisse.

Mellan åren 1988 och 2017 hade i genomsnitt 24 procent av de intagna schweiziskt medborgarskap, 31 procent var migranter som hade bosatt sig i landet och 45 procent var utlänningar utan koppling till Schweiz.

Den nya statistiken visar att mellan åren 2007 och 2017 är andelen intagna med schweiziskt medborgarskap 20 procent, 28 procent är migranter som har bosatt sig i landet och resterande 52 procent är utlänningar som saknar koppling till landet.

Utvisade över 1000 kriminella migranter
Samtidigt som andra europeiska länder har svårt att genomföra utvisningar har Schweiz visat att det är möjligt. Under år 2017 utvisade man bland annat över 1000 kriminella migranter till sina hemländer.

Överrepresentation i grannländer
I flera europeiska länder uppmärksammas det att invandrare är överrepresenterade i brottslighet. I grannlandet Tyskland noterades det år 2017 att nästan hälften av alla misstänkta för brott i huvudstaden hade utländsk bakgrund.

I nedanstående tabell har tidningen sammanställt en del officiell brottsstatistik från år 2016 i Berlin rörande bland annat stölder och narkotikahandel, för vilka utlänningar är överrepresenterade som misstänkta för brotten.

Fickstölder – 90,7%
Handel med heroin – 84,9%
Bilstöld – 79,60%
Övrig fordonsstöld – 73,10%
Handel med cannabis – 62,5%
Bedrägeri – 58,90%
Penningförfalskning – 58,30%
Penningtvätt – 54,90%
Snatteri – 54,30%
Häleri – 53,90%
Bostadsinbrott – 52,2%

Även i Österrike är invandrare starkt överrepresenterade i brottsstatistiken. Förra året uppmärksammade österrikiska Kronen Zeitung siffror från 2018 som visar att nästan hälften av alla misstänkta gärningsmän i landet hade utländsk bakgrund. I huvudstaden Wien är det ännu fler – mer än hälften av alla brottsmisstänka hade utländsk bakgrund.

LÄS ÄVEN: Österrikes regering: 62% av alla misstänka för kvinnomord har utländsk bakgrund