Sedan slutet av förra veckan har Gävles välkomstkampanj med en kvinna i hijab fått stor uppmärksamhet. Samhällsnytt har kunnat avslöja att kvinnan på skylten har kopplingar till en radikal moské. Tongångarna gick varma i sociala medier och en av skyltarna blev vandaliserad i helgen. Idag kan Samhällsnytt berätta mer om mannen bakom den kritiserade kampanjen – den fd SR-journalisten Johan Adolfsson. Gävles kommunikationschef spar inga ord när det gäller Sverigedemokraterna och menar att det är helt i sin ordning att styra publiceringar i Gävles tidningar.

När vi når Johan Adolfsson på telefon erkänner han utan omsvep att det är han som står bakom kampanjen.

Det har framkommit – inte minst i vår tidning – att kvinnan på välkomstskylten har kopplingar till radikal islamism. Hur ställer du dig till det?

– Det ni gör är att ni misskrediterar den här personen fullt medvetet med vaga formuleringar som kopplingar till en moské. Det kan betyda allt från att ha gått på toaletten där någon gång till att hon ska vara aktiv i moskéns ledning. Och det är ohederligt av er! Skäms på er!

Hon engagerade sig som krönikör hos det islamiska studieförbundet Ibn Rushd som utpekats för sin radikala tolkning av islam?

– Och vad skrev hon? Vad skrev hon??

Menar du att ni inte kommer att ta ner den här bilden?

– Definitivt inte!

Sedan helgen har det framkommit nya omständigheter om kvinnan. År 2018 hyllade Suzan Salih Tufekcioglus koranpodd. Han är tidigare känd för att ha deltagit – både som finansiär och som talare – i ett arrangemang för att samla pengar till stöd för muslimska fångar. Med på listan av inbjudna fanns bland annat IS egen svenska propagandakanal Ghuraba Swedish Mediaa samt flera IS-terrorister från Sverige. En kort tid efter att Samhällsnytt sparade skärmdumpen nedan togs kommentaren bort av författaren.

 

I ett tidigare svar har du nämnt att vi piskar upp hat eller hatisk stämning. Jag vill återkoppla till det och citera ett inlägg som du har skrivit på din offentliga Facebook den 6 september 2018. Jag citerar: ”För mig är det enkelt – röstar du på SD är du nog dum i huvudet”. Är inte det hat?

– Det här är mitt personliga konto och det har ingenting med min tjänsteutövning att göra. Vill du prata med mig som privatperson så avslutar jag det här samtalet.

Så du menar att detta uttalande inte underminerar din roll som kommunikationschef på kommunen och ditt oberoende som tjänsteman?

– Definitivt inte. Definitivt inte. Jag är tydlig var jag står och är det någonting som är bra i sådant fall är det att man vet var jag står privat.

Hur tror du att kommuninvånare som röstar på SD uppfattar dig?

– Det bryr jag mig inte ett dugg om så länge jag gör mitt jobb bra i min tjänsteutövning! Och vill du veta en sak? Vill du veta en sak?? När Sverigedemokraterna blev invalda i landstingsfullmäktige för något år sedan, och jag var tjänsteman i landstinget… Vet du vilken tjänsteman som var först med att ta Sverigedemokraterna i hand? Vet du vem det var?! Nej, det visste du inte om. Det var jag! Så sluta! Jag är perfekt, klanderfri i min tjänsteutövning! Och blandar du in min person där då är samtalet slut!

Här följer ett axplock av Adolfssons uttalanden i sociala medier:

I november 2018 blev Adolfsson kritiserad för slöseri med skattemedel när Gävlebocken flyttades till Kina för 107 tusen kronor. I sitt försvar av satsningen menade kommunikationschefen att detta var en ”stor framgång”. I en replik av en kommuninvånare ifrågasattes framgången och exakta siffror på hur mycket skatteintäkter Gävlebockens Kinaturné tillbringat kommunen efterfrågades. Detta var ett hot, menade Adolfsson som försökt förmå Gefle Dagblad att ”justera” den kritiska repliken:

Du har ju tidigare jobbat som journalist på SR. Hur rimligt är det när en kommunal tjänsteman kontaktar en redaktion med önskemål att ändra i andra personers texter?

– Sådana diskussioner har vi dagligen med insändarredaktionen… Så ser det ut… Så här ser relationen ut mellan alla våra… mellan kommunen och våra ansvariga utgivare. Sådana diskussioner har vi hela tiden. Och det är ingenting som är konstigt med det. Om vi upplever att någon är hotfull eller förolämpar till exempel, då säger vi det och frågar: ”Vill ni verkligen att det står så eller vill ni gå ut med en ren felaktighet?” Så ser normal presshantering ut. Inget märkligt med det.

Så du menar att ni har en löpande kontakt med Gefle Dagblads ansvarig utgivare kring det som publiceras i tidningen?

– Fullständigt självklart! Så ser det alltid ut! Så är det. Det är ingenting konstigt. Om vi tycker att insändare innehåller språkbruk som är olämpligt då markerar vi det. Sedan är det upp till dem om de vill publicera eller inte. Vi har inget inflytande över dem.

Men inte heller detta verkar stämma. Gävle kommun köper reklam hos Gefle Dagblad – och på det sättet föreligger ett ekonomiskt beroendeförhållande. Det är också sannolikt att kommunikationschefen Adolfsson tar del i beslutsfattande om var reklam för kommunen ska köpas i kraft av sin position.

Det låter ändå märkligt för mig att du i din maktposition som kommunens kommunikationschef går in och pekar på vad tidningen ska publicera eller inte?

– Nej, vi för ett samtal. Och när vi får hotfulla kommentarer eller förolämpande kommentarer då ifrågasätter vi lämpligheten i att publicera dem – och det är ingenting konstigt. Du försöker att låta som om det är något konstigt, men det är bara trams!

Jag har läst den insändare som du menade är hotfull och bad tidningen att ”justera”. Jag har inte funnit några hot eller förolämpningar där. Däremot är den kritisk mot dig personligen. Kan det vara det som gjort att du kontaktade tidningen med önskemål?

– (paus) Det är din åsikt. Du försöker nu att tolka min upplevelse. Det är nästan genant för dig. Bara sluta med det… Nu är det så här. Du får skriva vad du vill. Er trovärdighet och det ni sysslar med är ju bara trams… Det vet vi. Ni försöker att ge er på mig och vad jag publicerat på min facebook. Lycka till! Om du har frågor om min lämplighet då vänder du dig till min chef Helén Åleskog och då kommer hon att säga: ”Jag har fullt förtroende för Johan Adolfsson”. Samtalet är nu slut!

LÄS MER: Gävles nya ”affischflicka” har kopplingar till radikal moské

Under de senaste åren har Johan arbetat för att Gävle kommun ska se bortom vita, kristna, heterosexuella personer i 35-45-årsåldern. I en intervju med Kommuntorget förklarar den då 45-årige kommunikationschefen att han satt upp nya riktlinjer i kommunen och utgått från diskrimineringsgrunder som han valt att göra till inkluderingsgrunder – någonting som han väljer att kalla ”inkluderande kommunikation”.

Prioritet nummer ett för Adolfsson är att lyfta religiös grund. Sist på listan finns den vita mannen.

– Om vi kan hitta personer som bär religiösa tecken eller symboler, fotograferar vi dem. Vi gör likadant med personer med annan sexuell läggning än den heterosexuella och personer med funktionsnedsättning. Sist på listan ligger den vita mannen. Honom fotograferar vi bara om vi inte kan hitta någon annan, uppgav Adolfsson till tidningen.

Tycker du att den här artikeln var intressant? Glöm då inte att stödja Samhällsnytt med en månatlig donation! Klicka här för att se hur du kan bidra!