På en interpellation i riksdagen från Sverigedemokraternas energipolitiske talesperson Mattias Johansson Bäckström nyligen hävdade klimatminister Annika Strandhäll (S) att det inte finns några hinder för den aktör som vill bygga kärnkraft i Sverige. Det menar SD är lögn och nu drar partiet ministern inför konstitutionsutskottet.

Det var den 19 april som Strandhäll på fråga från Sverigedemokraterna påstod att det inte föreligger några som helst hinder för att bygga ny kärnkraft i landet. Hon sa (1:28) in i klippet nedan:

– Det finns i dag inga hinder för att bygga ny kärnkraft, vare sig med traditionell teknik eller med den nya teknik som kallas små modulära reaktorer, SMR, och som ännu är på utvecklingsstadiet.

Hon tillrättavisades av frågeställaren Bäckström Johansson som kunde räkna upp en rad faktiska hinder för nybyggnation och visa att den reglering som möjliggör att kärnkraften byggs ut är begränsad till endast de befintliga anläggningarna vid Simpevarp, Ringhals och Forsmark.

Med anledning av att klimatministern trots detta fortsatt förnekar att det är hindersfritt att bygga ny kärnkraft i Sverige har Sverigedemokraterna anmält henne till Konstitutionsutskottet (KU) för att få sina påståenden granskade, då man menar att hon ljuger och vilseleder allmänheten i frågan.

”Regelverken måste ses över”

Mattias Bäckström Johansson motiverar i en kommentar till Samnytt varför man väljer att dra klimatministern inför KU:

– Det är allvarligt att regeringen medvetet vilseleder allmänheten om möjligheterna att bygga ny kärnkraft, (vilket även klargörs av exempelvis Vattenfall), och där dagens väldigt begränsande regelverk måste ses över.

Regeringens energipolitik under stort inflytande av Miljöpartiet, med bland annat förtida nedstängning av fungerande kärnkraft har försatt Sverige i ett bekymmersamt läge med elkris och i södra delen av landet skenande elpriser med en desperat ekonomisk situation för många hushåll och förödande konsekvenser för den elintensiva delen av näringslivet.

– Framförallt med bakgrund i att elproduktionen inte är tillräcklig i södra Sverige och som drabbat hushållen samt företagen hårt ekonomiskt denna vinter med historiskt höga elpriser, förklarar Mattias Bäckström Johansson.

Partiet KU-anmälan kan läsas i sin helhet HÄR.