I mitten av januari sände några av de större TV-stationera i Japan nyhetsinslag om att många kvinnor inte vill åka i de tågvagnar som endast är till för kvinnor. De menar att det stinker parfym i vagnarna och att kvinnor slutar bete sig ordentligt när män inte kan se dem. Det rapporterar den japanska dagstidningen Mainichi Shimbun.

Vagnar som endast är till för kvinnor finns tillgängliga på tåg i många japanska städer som en del av satsningarna för att minska förekomsten av tafsande i kollektivtrafiken.

Nyhetsinslagen om kvinnovagnarna har mött kritik online där folk skriver att konflikter uppstår i de vanliga vagnarna också. Vissa menar dessutom att man använder TV-inslagen som material för att ”slå mot kvinnor”.

Det finns samtidigt grupper som arbetar för att avskaffa de avskilda kvinnovagnarna eftersom de anser dem utgöra ”diskriminering mot män”, trots att skälet till att de finns är att många kvinnor blir offer för tafsande i de vanliga tågvagnarna.

Andra som är kritiska till de aktuella nyhetsinslagen menar att media i stället borde fokusera på att avslöja de individer som begår sexuella trakasserier i kollektivtrafiken.

I ett av inslagen säger en kvinna att hon inte åker i den separata kvinnovagnen eftersom hon ”skulle skämmas om folk tittade på mig och tänkte att ’ingen skulle vilja tafsa på dig'”.