En 71-årig kvinna i Malmö råkade ut för en förödande brand i sin lägenhet i våras. Bostadsrättslägenheten gick förlorad. Trots att hon är sjuk och har hemtjänst vill inte kommunen hjälpa henne med en ny bostad. Nu är hon inhyst på ett vandrarhem.

Kvinnans lägenhet blev totalt utbränd vid en brand i våras och hon fick föras till sjukhus med brännskador i andningsvägarna och på ena benet, skriver Sydsvenskan.

När hon skrevs ut från sjukhuset ansåg man att hon var i dåligt skick. Därför utsågs en god man.

I drygt två månader fick kvinnan bo på ett korttidsboende som ordnades av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö. Sedan fick den gode mannen plötsligt veta att den drabbade kvinnan endast hade en vecka på sig att flytta – en flytt till ett boende som hon nu skulle lösa på egen hand.

Eftersom kvinnan förlorat sin bostad i branden hänvisades hon till socialtjänsten. Men socialtjänsten ville inte hjälpa henne med ett nytt boende.

De sa till kvinnan att hon skulle söka bostad i någon annan kommun eller bli inneboende hos någon eftersom man kan ha hemtjänst även som inneboende. Den gode mannen har överklagat besluten eftersom han anser att situationen är orimlig.

Kvinnan, som lider av KOL och diabetes samt tidigare har drabbats av en stroke, har en pension på 11 600 kronor i månaden. Sedan i somras har hennes gode man hyrt in henne på ett vandrarhem. Hemtjänsten hjälper henne med personlig hygien och att handla.

Enligt förvaltningsrätten är det svårare för kvinnan än för andra att hitta en ny bostad med tanke på hennes omständigheter med hälsoproblem och bostadslöshet. Detta till trots menar de ändå att hon ska hitta en bostad på egen hand.

Rätten avslår därför den gode mannens överklagande. Förvaltningsrätten och socialtjänsten delar uppfattningen att kvinnan inte ska begränsa sitt bostadssökande ”till ett alltför snävt geografiskt område”, skriver Sydsvenskan.

För att ha chans att få en lägenhet på Boplats Syd, i skånska kommuner, krävs ungefär tre års kötid – något som den drabbade kvinnan saknar.