Hygienen på svenska sjukhus har försämrats. Nu kommer larm om att till och med de instrument som kirurgerna ska operera med inte är ordentligt rengjorda. På Astrid Lindgrens barnsjukhus, numera inrymt i Nya Karolinska, har man tvingats avbryta operationer på grund av att det funnits rester av kött och blod på instrumenten från tidigare operationer. Det rapporterar Aftonbladet.

Att det slarvas med rengöringen av operationsinstrumenten innebär att de barn som opereras utsätts för stor fara. Om det inte upptäcks kan det leda till infektioner och blodförgiftning hos patienten som i värsta fall kan leda till döden.

Problemet har enligt källor som Aftonbladet talat med ha funnits i flera månader. Operationsinstrumenten kommer tillbaka från sterilcentralen utan att vara rengjorda men förpackade så att det framstår som att de rengjorts och är klara för att användas vid operation.

Blod- och köttrester som finns kvar på instrumenten kan innehålla bakterier, exempelvis från en infekterad blindtarm, som sedan överförs till en ny patient.

Vid några tillfällen när smutsiga operationsinstrument har påträffats har det hänt att även de nya instrument som beställts upp har visat sig inte vara rengjorda. Det är också bara när det finns synliga rester på instrumenten som vårdpersonalen kan konstatera att instrumenten inte rengjorts. Men instrument kan vara dåligt rengjorda och icke-sterila utan att det syns.

– Varför ledningen inte stoppar det här omedelbart och tar reda på var i kedjan man felar är för mig ofattbart, säger Aftonbladets källa.

Ingen från sjukhusets ledning har ännu velat kommentera missförhållandena, vad de beror på och varför de inte åtgärdats.