Hovrätten över Skåne och Blekinge skärper i en överklagad dom från Malmö tingsrätt brottsrubriceringen för den diakon, Arne Bölt i Mariakyrkan i tyska Rostock, som i januari 2016 smugglade in illegala invandrare från Syrien till Sverige. Samtidigt mildrar man själva påföljden.

Tingsrätten ansåg att människosmugglingen skulle rubriceras som ringa människohandel, för vilket Bölt dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Båda parter överklagade domen och hovrätten skärper nu brottsrubriceringen till människosmuggling av normalgraden.

I kontrast till den skärpta brottsrubriceringen väljer hovrätten att samtidigt mildra påföljden. Den villkorliga fängelsedomen kvarstår men bötesbeloppet sänks från 50 till 30 dagsböter. Sänkningen motiveras med att Bölt suttit frihetsberövad ett dygn i samband med att han greps för brottet.

När tingsrättsdomen föll uppgav Bölt att han var ”chockad” över att tingsrätten tagit ställning för svensk lag som han menade var ”den omänskliga sidan” och sa att han hoppats på att ”kristen välgörenhet och humanitära motiv” skulle stå över lagen ”som också Jesus bröt mot”. Även hovrätten kommer nu fram till att så inte är fallet.

I sin motivering skriver hovrätten att det finns skäl att betrakta brottet som allvarligare än ringa. Bland annat nämner man det faktum att Bölt på ett planerat sätt transporterat de illegala invandrarna genom flera europeiska länder. Brottet är enligt hovrätten överlagt och har inte skett ”spontant som en stundens ingivelse”.