I samband med systemkollapsen i asylmottagandet 2015 tvingades Stockholm härbärgera fler än 5 500 så kallade ensamkommande flyktingbarn. Hugade entreprenörer tog tillfället i akt att tjäna pengar på situationen och begärde upp till 10 000 kronor i hyra per migrant av staden som inte protesterade, utan med skattebetalarnas pengar betalade de priser som begärdes. Det rapporterar SVT.

– Inte ett enda barn i Stockholm ska stå utan tak över huvudet, försvarar sig Åsa Lindhagen (MP), som var ansvarigt socialborgarråd i Stockholms stad vid den här tidpunkten.

– Vi ska inte ha några barn som bor ute på gatan och när det kommer väldigt många barn, inte minst till Centralstationen i Stockholm, så blir socialtjänstens absolut högsta prioritet att se till att de här barnen får tak över huvudet.

Det har senare vid medicinska ålderstester visat sig att flertalet av ’barnen’ i själva verket varit vuxna och att de dessutom saknat giltiga asylskäl. En amnestilag klubbades dock nyligen igenom i riksdagen som ger dessa unga män rätt att stanna i Sverige trots avslag för att här på skattebetalarnas bekostnad gå en gymnasieutbildning.

Sammanlagt kom över 35 000 ’ensamkommande’ till Sverige krisåret 2015. Drygt 5 500 av dessa hamnade alltså på Stockholms stads bord att ordna boende åt, visar siffror från Migrationsverket och kommunen.

10 000 kronor per dygn per ’ensamkommande’ motsvarar en månadshyra på 300 000 kronor. Även den mer genomsnittliga dygnsersättningen på 2 000 kronor blir utslaget per månad en hyra på 60 000 kronor.

Inte bara stockholmarna fick betala stora pengar för logi åt ’ensamkommande’. För 2015 landade totalsumman för skattebetalarna på 26 miljarder kronor för bostäder åt de totalt fler än 35 000 ’ensamkommande’.

Under den här perioden dök många nya företag upp på asylboendemarknaden och erbjöd husrum, enligt principen om tillgång och efterfrågan ofta till flerdubbelt högre pris jämfört med den redan tidigare höga kostnad som etablerats som standard.

Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, försvarar i likhet med det miljöpartistiska socialborgarrådet mångmiljonrullningen med stockholmarnas skattepengar.

– Det fanns inga platser att få tag på.

Peter Marinko, som är talesperson för Nätverket för gode män till ’ensamkommande’ samt styrelseledamot i Rädda Barnen är kritisk till att staden lät oseriösa aktörer ta ut den här sortens ockerhyror men ursäktar samtidigt ansvariga politiker och tjänstemän som enligt honom inte hade något annat val.

– Ingen visste hur man skulle göra och det var bråttom. De var tvungna att ge boende åt ungdomarna.

Annika Wallenskog på SKL ser inte en minskning av invandringsvolymerna som en lösning, utan talar i stället om att skapa ”mindre stelbenta regler för att hitta boenden” åt migranterna och på så sätt få ned dygnspriserna.

– Man kunde hyra ett hotell i kommunens namn exempelvis.