Sverige är fortfarande det land som har ett av de högsta skattetrycken i världen. Samtidigt har en dold skatt på arbete tredubblats under de senaste drygt 15 åren.

Enligt OECD hade Sverige år 2019 det tredje högsta skattetrycket i världen. Endast Danmark och Frankrike har ett högre totalt skattetryck som andel av BNP (interaktiv tabell):

Enligt intresseföreningen Skattebetalarna underskattar dock 9 av 10 svenskar hur hög skatten på deras lön är. En del av den skatt man betalar är de så kallade arbetsgivaravgifterna. Det var en skatt om introducerades på 60-talet och var inledningsvis på ett par procents påslag på lönen. Detta ökade dock snabbt och i mitten av 70-talet passerades 20 procent och bara några år senare var den 30 procent. Idag ligger de samlade avgifterna på 31,42 procent. Så här fördelas de:

Källa: Skattebetalarna.se

Dold skatt

En ny rapport från Skattebetalarna gör gällande att den ”allmänna löneavgiften” i det tysta har blivit en ”kassako” för staten.

Den allmänna löneavgiften på 11,62 procent som utgår på alla löner är en ren skatt som den enskilde arbetstagaren aldrig ser i sitt lönekuvert eller sin deklaration. Den ger inte rätt till några förmåner i socialförsäkringssystemet men utgör en del av arbetsgivaravgiften.

De senaste åren har den allmänna löneavgiften blivit en kassako för staten. Totalt genererar den intäkter till staten på över 200 miljarder kronor årligen.

Den har ökat från 50 miljarder år 2006 till nuvarande nivå på 200 miljarder. För att sätta det i proportion hamnar de direkta löneskatterna på arbete (kommunalskatt och statlig inkomstskatt) på strax över 660 miljarder kronor.

Denna dolda skatt har alltså ökat från omkring 4 procent år 2006 till nästan 12 procent 2020, en tredubbling.

Källa: Skattebetalarna.se

Ökningen har skett under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar.

Nästan 50 000

Hur mycket blir denna dolda skatt då i kronor och ören? Skattebetalarna räknar med att en person med en medianinkomst varje år betalar 44 200 kronor i skatt via den allmänna löneavgiften. Detta utöver den ordinarie kommunalskatten på 87 300 kr per år.

Skattebetalarna menar att dessa dolda skatter, där den allmänna löneskatten bör ses som en statlig inkomsskatt, måste tydliggöras för medborgarna. De menar att arbetsgivaravgifterna bör synliggöras på lönebeskedet, att en uppdelning ska göras mellan de skatter som finansierar socialförsäkringssystemet och de skatter som är rena inkomstskatter samt att en statlig löneskatt ska ersätta det som i dag kallas ”avgift”.

Detta menar de gör skattesystemet tydligare vilket är viktigt för dess legitimitet.

Gillade du den här artikeln?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.