Genom systemet med ”intygsgivare” som Skatteverket har går det lätt för identitetsskördare att ta över identiteter. Det sker genom att skenskriva identiteten man vill ta över hos en ”sambo” och vänta sex månader så kan sambon fungera som intygsgivare. När någon vill ha ett ID-kort i en identitet med hjälp av intygsgivare så kontrollerar inte Skatteverket med tidigare utfärdade ID-kort i samma identitet. Det går bra att byta såväl utseende som kroppslängd utan att Skatteverket reagerar. Inte ens när någon tömmer en identitet på alla förnamn för att ersätta dem med nya förnamn och sedan vill ha ID-kort så reagerar Skatteverket.

Samnytt har i en artikelserie med utgångspunkt i identitetsskördaren ”Abdullah” berättat om invandrare som skaffar sig multipla av svenska myndigheter godkända identiteter. Vi har tidigare berättat om hur Skatteverket aldrig kontrollerar om en person som vill ha ID-kort i en identitet är samma person som finns på bild i Migrationsverkets register. Detta om inte den som söker ID-kort själv godkänner att kontroll mot Migrationsverket görs.

Det visar sig att Skatteverket inte heller kollar med sin egen databas om en person som vill ha ID-kort i en viss identitet ser likadan ut eller ens har samma längd som en person som tidigare fått ID-kort i samma identitet av Skatteverket.

Ändrar längd utan att Skatteverket reagerar

Nedan ses bilder på två olika personer som vid olika tidpunkter skaffat ID-kort från Skatteverket i samma identitet:

Notera att det inte bara är så att bilderna föreställer två olika personer utan att de två personerna som fått ID-kort i samma identitet har olika kroppslängd. Samnytt har i en tidigare artikel kollat med Integritetsskyddsmyndigheten om vad som gäller för integritetskänslig kroppslängdsjämförelse. Jeanette Bladh Gustafsson på IMY lät meddela att hon inte såg några problem i att med hjälp av ett dataprogram jämföra kroppslängder inom samma identitet. Men uppenbarligen använder sig Skatteverket inte av något sådant dataprogram.

Bilden nedan visar att en av Abdullahs kunder söker ID-kort hos Skatteverket i en identitet där Abdullah redan skaffat ID-kort hos Skatteverket. Detta trots att kunden är sex centimeter kortare än Abdullah.

Notera att personnumret är detsamma men namnen är olika. Detta då identitetsskördaren Abdullah mellan ID-kortsansökningarna hunnit byta förnamnsinnehåll på identiteten. Vid det här tillfället försöker Abdullah avyttra sin huvudidentitet och ge bort den till en annan person.

Totaltömning av förnamnsinnehåll utan kontroll

Nedan ses en bild som visar hur Abdullah söker ett nytt ID-kort hos Skatteverket i en identitet han redan tagit över. Detta efter att först ha tömt identiteten på alla förnamn och ersatt dem med nya.

Uppenbarligen har Skatteverket inte som rutin att ta en koll på tidigare utfärdade ID-kort i en viss identitet när någon tömt identiteten på allt förnamnsinnehåll och insatt nya förnamn. Då hade de upptäckt att det första utfärdade ID-kortet i denna identitet föreställde en helt annan person som var fyra centimeter kortare.

Oseriös hantering med intygsgivare

Vem som helst kan gå till Skatteverket och skaffa ID-kort i godtycklig identitet om man tar med sig en ”intygsgivare” som har med sig ett giltigt ID-kort. Nedan ses ett exempel på ett intyg från en sådan intygsgivare:

Vid det här tillfället hade Abdullah låtit skriva en av sina extraidentiteter hemma hos sin egen riktiga sambo. Sex månader efter att extraidentiteten skrivits på sambons adress så har sambon enligt Skatteverkets regler rätt att fungera som intygsgivare. Nedan ses ett annat exempel på intyg från intygsgivare:

Vid det här tillfället använde sig Abdullah av en person som jobbade som tolk åt Borlänge kommun för att tillskansa sig ett ID-kort från Skatteverket i falsk identitet. Det är oklart om någon av intygsgivarna ovan åtalats för osant intygande.

Skatteverket snälla mot ID-kriminella

Nedan ses ett utdrag från en skrivelse från Skatteverket till Abdullah när de vid ett tillfälle kom på att han hade två olika identiteter. Abdullah verkar inte vid det tillfället ha åtalats för att ha tillskansat sig flera identiteter utan får bara ett brev hem i brevlådan om att Skatteverket drar tillbaka en av hans identiteter för att han ”har tilldelats dubbla personnummer”.

M: Låt Skatteverket ta hand om passen

Trots att Skatteverkets ID-kortshantering tycks vara något av roten till invandrarnas möjlighet att tillskansa sig multipla identiteter gick Moderaterna nyligen ut och krävde att myndigheten skulle få ta över passhanteringen från polisen.

Svårt få svar från Skatteverket

Efter att Samnytt publicerade en tidigare artikel om Skatteverkets ID-kortsverksamhet så har det blivit svårt att få Skatteverket att svara på fler frågor om denna verksamhet.

Vi har försökt ta reda på vem som är chef för Skatteverkets ID-kortsverksamhet för att kunna kolla med denne varför invandrare får byta kroppslängd på sina ID-kort utan att Skatteverket implementerat något automatiskt system för att upptäcka detta. Vi har tidigare fått svaret från Skatteverket att deras databas är så pass dålig att det inte går att ta reda på hur många utländska medborgare som använde sig av ”intygsgivare” för att skaffa ID-kort.

När vi frågat hur många som använt sig av ”intygsgivare” för att skaffa sig ID-kort oavsett medborgarskap så har vi inte fått något svar. Skatteverket har inte heller velat svara på hur många svenska respektive utländska medborgare som fick ID-kort från Skatteverket ifjol.

Har du själv jobbat som utvecklare inom Skatteverket och vet hur deras databas kopplad till ID-kortssystemet ser ut och vilka sökningar man kan göra vad gäller medborgarskap, huruvida man använt sig av intygsgivare eller beviljat kontroll av identitet gentemot Migrationsverket och så vidare, då är du välkommen att höra av dig till redaktionen.

Artikelserien om ”Abdullah” bygger till stor del på uppgifter från förundersökningen till dom B 2461-19 från Falu tingsrätt. Specialintresserade kan beställa förundersökningen därifrån men om tingsrätten inte låter dig ta del av handlingen i digitalt format så kan det bli kostsamt.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill
LÄS MER: Trafikverket: Viktigt radera fingeravtryck
LÄS MER: Poliser: Svårt få information från myndigheter

LÄS MER: Finland: Nationella databasen för fingeravtryck 13 år
LÄS MER: Ansvarig myndighet kan inte svara på om nya och gamla id-foton får jämföras
LÄS MER: Rikspolischefen: Så enkelt sätter vi stopp för de multipla identiteterna
LÄS MER: Migrationsverket direktraderar nästan alla fingeravtryck