En skola i Gävleborg har måst språkanpassa hela verksamheten efter anstormningen av migranter kaosåret 2015. Detta eftersom nästan inga elever talar svenska.

Det är Norrtullsskolan, en grundskola i Söderhamns kommun, som i sina högstadieklasser har 40 procent elever med utländsk bakgrund. Motsvarande siffra för lågstadieklasserna är ännu högre hela 80 procent.

LÄS ÄVEN: SD-förslag ska stoppa andra språk än svenska i skolor

Åsa Jääger är rektor för Norrtullsskolan men anställdes primärt vid skolan i samband med migrantkaoset år 2015 för att hålla i klasser med enbart migranter. Hon berättar för statsradion att skolan tvingats anpassa undervisningen efter migranternas villkor genom att tillhandahålla skolgång och prov på deras egna språk.

Rektorn: ”Man kan blanda språken”

Jääger uppger vidare att skolan även måst anpassa föräldramöten så att dessa anordnas på migranternas modersmål.

– Man kan blanda språken till exempel om man har ett prov. Man kan få göra utvärdering på sitt modersmål och en studiehandledare översätter det. Det får inte bli så att det bara är språket som sätter hinder, säger Jääger till SR.

Enligt statsradion ska elever i Söderhamn ”på bara ett par månader” ha lärt sig grundläggande svenska och kunde sedan spridas ut vanliga klasser. Det är oklart huruvida den uppgiften stämmer eller om det har fungerat i praktiken. På andra håll har allvarliga problem uppstått när invandrarelever slussats ut för tidigt i vanliga klasser.

SD: Inga nyanlända i vanliga klasser förrän de behärskar språket

I fjol uppmärksammade Samhällsnytt hur Sverigedemokraterna i Ystad vill se en intensifierad språkundervisning för nyanlända med mer fokus på samhället. Man menar att det rådande systemet har misslyckats kapitalt och att det resulterar i att nyanlända slussas vidare till vanliga klassrum där de blir en belastning för lärarna.

Det medför i sin tur att elever i klassrummen får en sämre undervisning och ett sämre stöd eftersom lärarna är upptagna med språkundervisning. För att lösa problemen föreslår man att nyanlända inte ska börja studera i vanliga skolklasser förrän de behärskar det svenska språket och kan följa med i undervisningen på egen hand.

Sverigedemokraterna i skånska Skurup har tidigare lagt förslag om mer ansvar när det gäller vilket språk som talas i skolor. Lokalavdelningen menar att skolor idag präglas av ett kravlöst synsätt vilket man vill ändra på genom krav på att svenska talas både på lektioner och raster i kommunens skolor.

LÄS ÄVEN: SD-förslag: inga nyanlända i vanliga skolklasser förrän de behärskar språket

authorimage