I enlighet med föreställningen om att jorden håller på att gå under till följd av koldioxidutsläpp i atmosfären har EU beslutat att hela federationen ska vara så kallat klimatneutral till 2050 och drygt halvvägs dit redan 2035. Omfattande åtgärder föreslås nu som kommer att drabba hushåll och företag hårt ekonomiskt. Bland annat kommer det att bli förbjudet att köra annat än elbil.

På onsdagen presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vad man i Bryssel kommit fram till ifråga om pålagor för att uppnå de så kallade klimatmålen. Gemensamt för det som presenteras under parollen ”Fit for 55” är att det kommer bli dyrare för hushåll och företag.

Bland annat blir det väsentligt dyrare att värma upp sin bostad. Att handla på nätet blir också dyrare eftersom transporter ska beläggas med höga straffavgifter. I Sverige kommer skogsbruket att få problem till följd av hårda restriktioner.

Körförbud för vanliga bilar

För den som kör en traditionell bil med bensin- eller dieseldriven explosionsmotor klämtar nu klockan. Bensinpriserna väntas raka i höjden ytterligare och om ett drygt decennium blir det tvärnit. Från och med 2035 får endast eldrivna bilar rulla på Europas vägar, under en övergångsperiod eventuellt också sådana som drivs med biobränslen.

Tullar mot omvärlden

Eftersom världen utanför EU inte förväntas införa lika drastiska åtgärder ska protektionistiska skyddstullar införas för att inte EU-baserade företag ska konkurreras ut. Farhågor finns dock om att många företag ändå kommer att fly EU för att etablera sig någon annanstans med de effekter det kan få på sysselsättningen.

Paneuropeiskt bidragssystem

Då mycket kommer att bli dyrare och pålagorna drabba alla konsumenter lika, oavsett ekonomi, befaras klimatåtgärderna kunna leda till stora sociala spänningar i samhället. Det hoppas man kunna förhindra genom inrättandet av jättelika paneuropeiska bidragssystem där skattepengar omfördelas inte bara inom länderna utan också för att utjämna inkomstskillnaderna EU-länderna emellan.

Motiveras med teori om klimatkatastrof

Åtgärdspaketet motiveras med de profetior om en nära förestående klimatkatastrof som lagts fram av bland annat FN:s klimatpanel och den svenska skolstrejkaren Greta Thunberg, rön som dock ifrågasätts av många. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens valde emellertid under konferensen att uttala sig i vi-form i allas namn.

– Vi vet att den kolbaserade ekonomin har nått sin gräns, vi måste röra oss mot en cirkulär ekonomi. Det här är vår generations stora uppgift och den måste ena oss, löd uppmaningen till EU-ländernas medborgare och beslutsfattare under presskonferensen.

Juridiskt bindande för alla EU-länder

Något utrymme för avvikande politik på nationell nivå eller frivillighet finns enligt kommissionsordföranden inte. Samtliga åtgärder ska bli juridiskt bindande.

”Fit for 55” syftar på det beslut som EU-ländernas ledare fattat om att de människogenererade eller ”antropocena” CO2-utsläppen ska ned med 55 procent till 2035 jämfört med 1990 års nivåer. Målet var ursprungligen 40 procent men har sedermera skruvats upp.

Folkliga protester väntas

Men även om EU-länderna har skrivit på en avsiktsförklaring blir det ingen enkel sak att få samtliga länder att enas om konkreta åtgärder och sluta upp bakom den uppsättning lagförslag som EU-kommissionen nu lägger fram. Protester från medborgare och näringsidkare befaras och godkännande av EU-parlamentet krävs.

Ursula von der Leyen var dock tydlig med att demokratiska politiska diskussioner kring detta inte är välkomna och att förslag på att gå långsammare fram måste avvisas ”för våra barn och barnbarns skull”.

Kostar tusentals miljarder kronor

Prislappen för åtgärdspaketet beräknas till motsvarande tusentals miljarder svenska kronor. Ursula von der Leyen har föreslagit att en stor del av de pengar som EU-länderna betalat in till krisfonden för att få igång ekonomin efter corona-pandemin i stället ska användas för de här ändamålen. Det handlar om i storleksordningen 2 800 miljarder kronor.

Det EU-omfattande bidragssystemet föreslås sjösättas i form av en ny social fond som ska dela ut pengar till hushåll och företag som drabbas av de klimatpolitiska pålagorna. Storleken på den beräknas till motsvarande drygt 700 miljarder kronor.

Hoppas omställningen ska stimulera ekonomin

Trots jättekostnaderna, inskränkningarna i näringsfriheten och farhågorna om företagsflykt uttrycker EU-kommissionen en förhoppning om att klimatomställningen inte ska bli någon belastning på ekonomin, utan tvärtom stimulera den. EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans, som är huvudansvarig för den enorma satsningen, ville i sina kommentarer till onsdagens presentation ingjuta entusiasm hos EU-medborgarna.

– Det kommer att vara värt det. Det ger bättre tillväxt, fler jobb och bättre miljö, siade han.

Timmermans var i likhet med von der Leyen tydlig med att det inte finns någon politisk frivillighet i att minska utsläppen av CO2 med 55 procent.

– Det är redan lag. Men om ni inte gillar en del av paketet – kom då med ett annat förslag som ger samma resultat.