Amazon har jobbat på den nya tekniken i flera år som kan innebära att betalningar i framtiden endast kräver en avläsning av handflatan.

Amazons biometriska betalningslösning är en teknologi där man använder sig av datorseende för att läsa av kundernas handflator och på så vis identifiera dem.

Kopplat till identiteten måste ett telefonnummer och kreditkort finnas för att betalningen ska fungera.

Initialt kommer Amazon att använda tekniken i sina egna butiker i Seattle. Blir lösningen populär utesluter man inte att man kan komma erbjuda den även till andra företag.

Sedan tidigare har även andra företag experimenterat med liknande betalningslösningar men ingen har sedan gjort verklighet av den.