Just nu pågår tester med ett piller som sägs attackera ”ryggraden” på SARS-CoV-2. Ifall allt går bra kan pillren bli tillgängliga för allmänheten senare i år.

Testerna pågår i två anonyma byggnader tillhörande Pfizer, ett i USA och ett i Belgien. Upp till 60 frivilliga mellan 18 och 60 sägs ingå i projektet där man tagit fram det första pillret specifikt designat för att stoppa covid-19.

Den skräddarsydda molekylen PF-07321332 klassas som en proteashämmare och förhindrar viruset från att föröka sig i människans näsa, hals och lungor. Det var proteashämmare som tidigare kunde stoppa spridningen av HIV runtom i världen.

Pillret har tagits fram från grunden under pandemin. I juli i fjol hade man sju milligram, inte mer än en regndroppe. I slutet av oktober hade man 100 gram och ytterligare ett par veckor senare hade man ett drygt kilo. I arbetet har 210 forskare deltagit.