Trots Socialdemokraternas starka vurm för vindkraft, vilket man påstår är den enda realistiska lösningen för att möta framtidens energibehov, går en grupp lokala kollegor emot den hårdföra linjen.

Det är i Öckerö kommun som vindkraften stött på patrull bland de lokala socialdemokraterna. De säger nej till ett förslag om en vindkraftspark i havet väster om Öckerö.

Enligt Maria Brauer (S), oppositionsråd i Öckerö kommun, är man skeptiska då det fortfarande finns så många frågor kring projektet.

– Påverkan på yrkesfisket till exempel, som är en viktig näring för Öckerö kommun. Det måste ju utredas vidare, säger hon till statsradion.

Man befarar att el- och va-ledningar på havsbotten ska påverkas. Ytterligare en farhåga är utsikten.

”En obruten horisont har stor betydelse för landskapets karaktär, identitet och kulturhistoria”, skriver partiet i ett yttrande.

”Inte på min bakgård”

Samtidigt som Brauer medger att diskussionen förs utifrån aspekten ”inte på min bakgård”, säger hon att så får det inte gå till.

Ytterligare en socialdemokrat som förordar vindkraft men inte på sin egen bakgård är energiminister Khashayar Farmanbar. I Farmanbars hemkommun Nacka har Vänsterpartiet föreslagit att man eventuellt kunde bygga vindkraft, just där anser dock energiministern att det inte finns rätt förutsättningar för nya vindkraftverk.