Socialdemokraterna i Malmö har vid flertalet tillfällen varit i blåsväder för sina antisemitiska utspel. På första maj i år var det dags igen då det i SSU:s förstamajtåg skanderades ”krossa sionismen”, dvs judarnas rätt till ett eget land. Efter massiv kritik pudlar nu moderpartiets lokale ordförande till hälften.

Partiet lovar att den antisemitiska ramsan inte ska användas vid framtida manifestationer. Malmös socialdemokratiska ordförande Joakim Sandell hävdar samtidigt att slagorden inte ska tolkas som att man vill krossa staten Israel. Men eftersom ”det är den som känner sig kränkt som har tolkningsföreträde” har man ändå beslutat upphöra med skanderandet.

Kritiker menar dock att det inte finns ett sådant utrymme för tolkning. Sionismen är ett samlingsnamn för flera projudiska rörelser med olika politisk färg men med det gemensamt att man hävdar det judiska folkets rätt till Israel som sitt land. Eftersom ramsan skanderades av SSU till stöd för militanta palestinska rörelser där många vill se Israel utplånat anser kritikerna att innebörden är entydig.

Även stöd för raketskjutningar mot Israel
I sin helhet uppges den kritiserade strofen lyda: ”Och vi har skjutit raketer, mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen”. De senaste dagarna har Israel utsatts för omfattande raketbeskjutning av det slag som SSU ska ha manat till.

Som Samhällsnytt tidigare rapporterat avfyrades i helgen cirka 600 raketer av Hamas och Islamiska jihad från palestinsk-kontrollerade Gaza och in över Israel.

LÄS ÄVEN: Islamister har avfyrat över 600 raketer mot Israel

Vill bara frånta judarna delar av sitt land
Från SSU centralt, i Skåne och i Malmö där man initialt försvarade agerandet, accepterar man nu att den antisemitiska ramsan läggs på hyllan. I likhet med Sandell intar man dock hållningen att strofen kan tolkas på flera sätt.

SSU Skånes ordförande, Electra Ververidis, uppger att ramsan är ett politiskt ställningstagande mot det hon kallar ”Israels ockupation av Palestina”. Ververidis menar att hon inte vill ta ifrån judarna hela deras land men preciserar inte hur mycket av sitt territorium hon anser att Israel ska ge upp.

Socialdemokraterna har enligt Sandell bett den judiska församlingen i Malmö om ursäkt, i varje fall i ett mejl.

I framtida S- och SSU-manifestationer ska ”krossa sionismen” bytas ut mot ”häv ockupationen”. En polisanmälan gällande hets mot folkgrupp har lämnats in mot SSU med anledning av det inträffade.

I blåsväder tidigare
Den socialdemokratiska ledningen i Malmö har vid flertalet tillfällen varit i blåsväder för vad som ansetts vara antisemitiska utspel. Dessa har även rönt internationell uppmärksamhet. Bland annat har USA:s regering vid två tillfällen – 2012 och 2015 – sett sig nödsakade att skicka sitt särskilda judiska sändebud till Malmö för att informera sig om vad som pågått och framföra kritik.

Socialdemokraternas tidigare starke man i Malmö, Ilmar Reepalu, som fick särskild kritik vid USA-besöken, deltog även i årets kritiserade förstamajtåg. Han uppger att han ”inte tänkte i antisemitiska termer” när han tillsammans med ungdomarna i SSU ropade att sionismen ska krossas.