En skandal har nyligen fått stor uppmärksamhet i Polen. En rysk pappa, Danis Lisov, kom till Sverige för sju år sedan. Men år 2017 ska hans fru ha insjuknat. Socialtjänsten beslutade då att ta barnen från Danis med motiveringen att han inte hade full sysselsättning och att han därmed var oförmögen att ta hand om barnen. De tvångsplacerades istället hos en muslimsk libanesisk familj. Då tog pappan sina tre döttrar från fosterfamiljen och flydde.

Lisov skulle ordna formaliteter för att börja jobba. Men Socialtjänsten ansåg alltså att han var oförmögen att ta hand om barnen och den 1 september 2017 tvångsplacerades de hos en muslimsk libanesisk familj. Lisov behöll formellt sett vårdnaden om barnen men fick bara se dem sex timmar i veckan, rapporterar flera polska tidningar, bland annat Dziennik NarodowyPolsat News samt Poland In.

– Jag var bortrest och fick meddelande om att mina barn blivit omhändertagna (…) socialtjänsten ville inte berätta var de fört mina barn, berättade Denis Lisov i polsk domstol om hur hans barn blivit placerade i fosterfamilj.

-Fosterfamiljen som hade vårdnaden över hans döttrar är av arabiskt ursprung. En viktig faktor är att flickorna kommer från ett kristet hem. Domstolen i Sverige har inte gett honom möjlighet att försvara sina rättigheter till sin familj och sina barn. Flickorna vill inte vara i denna fosterfamilj, sa Babken Khanzadyan, som representerar familjen Lisov.

Flydde med barnen
Hans döttrar bodde i över ett år hos den muslimska familjen, cirka 30 mil från pappan. Till slut beslöt han sig för att ta sina döttrar och fly hem till Ryssland igen, men blev stoppad på Warszawa flygplats, eftersom svenska myndigheter hade rapporterat hans döttrar som saknade. Han sökte därför istället asyl i Polen.

Situationen hänvisades till polsk domstol som igår, den 3 april 2019, ogillade Socialtjänstens beslut om tvångsplaceringen eftersom det strider mot en EU-konvention som säger att barn inte får placeras i främmande kulturella miljöer, vilket Socialtjänsten hade åsidosatt.

Domstolen konstaterade att Lisov inte blivit fråntaget faderskapet och domare Janeta Seliga-Kaczmarek beslutade att vårdnaden för barnen skulle överföras till deras far och beslutade därför att barnen får stanna med fadern.

Ska stanna i Polen till flyktingstatusen är utredd
– Barnet har mycket starkt band till fadern och när jag talade med barnen berättade de att de vill stanna med sin far och älskar honom och vill inte bli skiljas från honom, sa domaren Janeta Seliga-Kaczmarek.

– Efterföljande faderns vittnesmål och brist på bevis om att hans faderskapsrättigheter begränsats, liksom barnens välmående, har domstolen beslutat att de ska stanna i deras faders omvårdnad, fortsatte hon.

Domstolen beslutade även att fadern måste stanna i Polen till dess att hans flyktingstatus beviljats.

-De mindre flickorna förstod inget. Den äldsta dottern sade att det var svårt för henne att vänja sig vid livet hos denna familj. Jag fick reda på att det var mycket svårt för henne när hon var tvungen att lyda familjens anmaningar. Likaså när hon var sjuk eller hade olika problem. Hon kunde inte vänja sig till den stränga miljön, vittnade fadern i domstolen.

Här twittrade familjens advokat om att asylansökan lämnats in och de mår bra efter att ha spenderat första natten på egen hand:

Muslimske ”fosterpappan” kom till domstolen
Enligt advokaten Bartosz Lewandowski ‏kom den muslimska man som blivit tilldelad vårdnaden till domstolen:

Mohammed A., som är en fosterpappa för barnen, vittnade inför domstolen att den svenska socialtjänsten betalar honom och hans vistelse.

”De skickade mig bara för att plocka upp barnen. Socialtjänster sa till mig att jag skulle gå till Warszawa och hämta dem. Jag vet inte vad Denis är för en far.”

Svensk tjänsteman skapade skandal
*Uppdatering* (fredag 5 april 14.51) Vi skrev tidigare att det var en svensk tjänsteman som ska ha försökt tränga sig fram till barnen. Det stämmer inte. Det var Mohammed Atie som gjorde det, enligt advokaten Lewandowski som Samhällsnytt pratat med. Hade missuppfattat Mohammeds status och trodde han var från Socialtjänsten, men så var inte fallet. I samband med det ska han uppfört sig aggressivt mot de två yngsta barnen, som verkade rädda för hans utfall.


Polens inrikesminister berömmer
”Domstolens beslutar att barnen stannar med fadern. Bra jobbat polisen och gränspolisen”, twittrade polens inrikesminister Joachim Brudziński.

Det är i dagsläget inte helt klarlagt varför Socialtjänsten tog barnen från pappan.