I ett tal Ahmed Isse Awad höll i delstaten Minnesota vädjade utrikesministern till sina landsmän i USA att återvända hem för att hjälpa återuppbygga Somalia.

Till radiokanalen National Public Radio, NPR, säger Isse Awad att den somaliska gruppen i Minnesota redan har bidragit till hemlandet ekonomiskt, politiskt och säkerhetsmässigt. Ett sätt för att fortsätta detta engagemang kan enligt utrikesministern vara att åka tillbaka för att bevittna framstegen som görs – och flytta tillbaka, de som vill.

Terrorgruppen al-Shabab utgör inte längre ett hot mot någon, menar han, och en svält har undvikits.

– Landet är nu redo för sina döttrar och söner att engagera sig så att vi kan upprätthålla framstegen som gjorts.

Den somaliska diasporan i USA ska ha reagerat positivt på vädjan och sett positivt på utvecklingen i landet.

Vidare hänvisar Isse Awad till en omvänd så kallad brain drain där de resursstarka som bott utomlands kan återvända med nya värdefulla kunskaper.