Musikströmningstjänsten Spotify aviserar att man inleder ett samarbete med flera vänsterradikala grupper, däribland Southern Poverty Law Center (SPLC). Gruppernas uppgift blir att agera poliser på plattformen och se till att innehåll som kan anses som ”hatiskt” censureras bort. Det rapporterar Breitbart.

Förutom SPLC ingår Anti-Defamation League (ADL), Color of Change, GLAAD, Showing Up For Racial Justice, Muslim Advocates och International Network Against Cyber Hate i den kader av grupper som ska övervaka Spotify.

Många befarar nu att ingreppen i innehållet ska bli långtgående och drabba betydligt mer musik på tjänsten än sådan som med en allmän definition av begreppet kan klassas som hatisk. Det bedöms också finnas en risk för att tillämpningen blir inkonsekvent så att hatiskt innehåll från vänsterextrema artister tillåts ligga kvar.

På Spotify finns exempelvis punkbandet Ebba Gröns våldsuppviglande låt ”Beväpna er” som manar lyssnarna att avrätta borgare med nackskott. Här finns också ”Sången om Stalin”, en kommunistisk hyllningslåt om en av historiens värsta massmördare och diktatorer.

I en bloggpost om det aviserade samarbetet uppger Spotify att man vill att plattformen ska vara ”ett hem för mångfald eftersom vi tror på öppenhet och tolerans” men tillägger att man även tror på ”yttrandefrihet”. Detta är värderingar man säger sig vilja främja.

Däremot tolererar vi inte hatiskt innehåll” fortsätter Spotify och förtydligar sig med att man med hatiskt avser sådant som ”uttryckligen eller principiellt främjar, förespråkar eller hetsar till våld mot någon grupp eller individ baserat på egenskaper såsom ras, religion, könsidentitet, kön, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning, veteranstatus och funktionshinder”.

När Spotify i framtiden av sina nya samarbetspartners blir uppmärksammade på innehåll som dessa grupper anser inte bör få finnas på plattformen kan företaget besluta om att plocka bort det. I lindrigare fall uppger man att det kan räcka med att man gör innehållet svårare att hitta genom att ta bort det från spellistor och reklam.

Man vidgår i blogginlägget att man är införstådd med att vad som i vissa kulturer och grupper kan uppfattas som anstötligt är helt acceptabelt i andra. Man uppger att man i sådana situationer kommer att göra en bedömning utifrån ”hela kontexten”.

Det är oklart om detta ska tolkas som att innehåll tas bort om det inte är OK i alla målgrupper, eller tvärtom att vissa grupper får finna sig i att innehåll som de anser vara anstötligt ligger kvar på plattformen om det finns andra grupper som inte tar anstöt.

Vänstergrupperna som anlitas för att utföra markarbetet ska till sitt förfogande få ett nytt verktyg kallat AudioWatch. Med detta ska internationella register byggas upp över material som flaggats som ”hatiskt”. Man uppmanar också kunderna/lyssnarna att anmäla sådan musik på plattformen som man anser är hatisk.

Vidare aviseras att detta är den första åtgärden Spotify vidtar för att upprätthålla sin nya policy och att den kan komma att följas av fler. Man garderar sig för att det kan komma att ske en del misstag och att man ska lära av dessa samt vara lyhörd för vad lyssnarna tycker.

Det befaras dock att de anlitade grupperna och en liten men högljudd aktivistisk grupp lyssnare med motsvarande agenda kommer att uppvakta Spotify och ge ett icke-representativt intryck av vad kunderna tycker. Så har tidigare skett på plattformar som Facebook, Twtter och Google/YouTube.

Bretibart inventerar i sin artikel CV för de grupper som nu anlitas av Spotify. Om SPLC skriver man att gruppen finansiellt har stött välkänt vänstersinnade Hollywoodskådespelaren George Clooney och Apples VD Tim Cook samt att man haft brittisk-muslimska anti-extremisten Maajid Nawaz, USA:s bostadsminister Ben Carson och en hel stad i sin databas över vilka man anser vara extremister.

I kontrast till SPLC:s föregivna hållning mot våldsbejakande extremism har gruppen tvärtom fungerat som inspiratör för våldsverkare, däribland Scalise-skytten James T. Hodgkinson och den dömda terroristen Floyd Lee Corkins II, som försökte ställa till med blodbad genom masskjutning mot medlemmar i en konservativ kristen organisation som han hittat på SPLC:s hatlista.

Jonathan Greenblatt, som är ordförande i Anti-Defamation League, var tidigare anställd hos Obama och Spotifys övriga aviserade partnerorganisationer har också vänsterpolitiska kopplingar. Color Of Change samarbetar exempelvis med den ofta våldsamma och rasistiskt hatiska Black Lives Matter-rörelsen och har iscensatt bojkotter riktade mot opinionsprofiler som Bill O’Reilly och Glenn Beck samt mot Donald Trumps installationsceremoni som USA:s president.

SURJ uppger att man slåss mot den ”vita överhöghet” som man menar genomsyrar USA och stödjer hetskampanjer mot Donald Trump. GLAAD är en HBTQ-aktivist grupp som dagligen attackerar allt som Trump-administrationen gör (även i frågor som inte berör organisationens intressefrågor, exempelvis vapenkontroll.

Muslim Advocates har gjort gemensam sak med grupper som Council on American-Islamic Relations (CAIR) som aggressivt attackerar anti-jihadistiska muslimer som  M. Zuhdi Jasser, medan International Network Against Cyber Hate har en bred mission om att stoppa vad som sägs på Internet och samarbetar med ovan nämnda SPLC.