Hundratals svenska företag har till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anmält intresse för att bistå med olika slags tjänster och resurser under den pågående coronakrisen. Men på myndigheten tar man inte tillvara på de många erbjudandena utan ”de hamnar i ett svart hål”, som en anställd uttrycker det.

En anonym tjänsteman på MSB som Dagens Nyheter talat med vittnar om myndighetens passiva agerande trots det massiva behovet.

– Det finns massor av bra initiativ, men de hamnar i ett svart hål. Vi gör knappt någonting med uppgifterna i dagsläget.

Enligt tjänstemannen ser man behoven och resurserna som erbjuds men låter dem inte mötas. Han menar också att det är i just såna här lägen MSB behövs och att det inte finns någon annan aktör som kan allokera resurserna och se helheten som de gör. Men då måste det också fungera, understryker han.

MSB avvisar kritiken

På MSB avvisar Anneli Bergholm Söder, operativt ansvarig, kritiken och skyller i stället på Socialstyrelsen.

– Jag upplever inte att vi är en flaskhals. Vi har ett uppdrag att se till att samhällets resurser används på bästa sätt, men det är Socialstyrelsen som ska förmedla resurser till sjukvården. Vi har ett gott samarbete och en daglig dialog med dem, säger hon.

Frustrerade företagare levererar utomlands i stället

Även från Svenskt Näringsliv beskriver man en växande frustration med myndigheternas oförmåga att ta emot hjälpen som erbjuds från företag, organisationer och privatpersoner.

Den 13 mars deltog Jonas Hagelqvist, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM som samlar innovations och kemiindustrierna i Sverige, på ett möte med Näringsdepartementet där näringsminister Ibrahim Baylan (S) och socialminister Lena Hallengren (S) deltog. Man diskuterade bristen på skyddsutrustning och flera av de inbjudna företagen skulle redovisa hur de kunde bistå.

Hagelqvist erbjöd sig att koordinera och hitta företag via de omfattande nätverken inom bransch- och arbetsgivarförbunden i Svenskt Näringsliv, vilket ska ha mottagits positivt. Han samlade sedan företrädare för de olika industribranscherna som sattes samman i en arbetsgrupp som arbetar med att samordna erbjudanden från olika företag. Intresset för att hjälpa till beskrivs som stort.

I ett mejl daterat den 27 mars till Försvarets materielverk som bistår Socialstyrelsen med inköp av skyddsutrustning skickar arbetsgruppen en lista på nästan 50 företag som kan bidra med diverse skyddsutrustning, även sådana som är beredda att ställa om produktionen.

Då fyra dagar passerat utan något svar mejlar man i stället MSB och påtalar att mycket tid redan fått förlorad och att det är viktigt med en samlad behovsbild och en koordinerande funktion när det gäller upphandling av utrustning för vården.

Man påpekar också att det finns en stor frustration över att det inte finns någon effektiv mottagare inom svenska myndigheter och att vissa redan i stället börjat leverera till beställare i andra länder.

I väntan på att de nationella myndigheterna ska få sina verksamheter att fungera mer effektivt har man nu i stället vänt sig direkt till enskilda regioner för att bistå.