Ett parkområde i anslutning till ryska ambassaden i Stockholm får nytt namn. ”Fria Ukrainas plats” ska det hädanefter heta har stadens politiska styre beslutat.

Området Marieberg längst ut på Kungsholmen i centrala Stockholm är känt som stadens tidningskvarter där både Dagens Nyheter/Expressen och Svenska Dagbladet har sina skyskrapor. Men här ligger också sedan länge Rysslands (tidigare Sovjets) ambassad.

I anslutning till ambassadområdet ligger en park som bär namn efter stadsdelen: Mariebergsparken. Nu har politikerna i Stockholms stadshus dock kläckt idén att byta namn på en stor del av parken till ”Fria Ukrainas plats”.

I en kommentar till media säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) att hon och de övriga stadshuspolitikerna hoppas att de som arbetar på ryska ambassaden ”blir irriterade” och i förlängningen att även president Vladimir Putin ska förstå hur ilsk finansborgarrådet är på honom.

– Det är det som är syftet med att göra den här namnförändringen.

König Jerlmyr kallar initiativet för ”en provokation” och uttrycker en förhoppning om att det ska få en effekt på kriget i Ukraina.

Väcker laga kraft först om tre veckor

Beslutet blixtfattades på torsdagen i Stadsbyggnadsnämnden. Det tar sedan tre veckor innan beslutet vinner laga kraft. Under tiden kan det överklagas. Först därefter kommer allmänheten – och de ryska ambassadanställda – att se namnbytet i form av att det skyltas om.

Det framgår inte om skylten även kommer att ha rysk text så att ambassadpersonalen, som kanske inte talar svenska, inte missar budskapet.

Flera namnbyten i området

Sedan tidigare har det hängts upp en ukrainsk flagga på en tvättlina i parken. Privatpersoner har också olagligt skyltat om närliggande Wivalliusgatan till ”Invasionsgatan” och ändrat kvartersnamnet till ”Kvarteret Folkmordet”. Enligt uppgift har skylten dock återställts.

Det finns även ett politiskt förslag om att byta namn på den gata i området, Gjörwellsgatan, vars nummer 31 är ryska ambassadens gatuadress till Zelenskyjgatan. Stockholms stads namnberedning har dock avrått från detta.