En mycket stor andel av de organiserade stölderna i Sverige begås av hitresta ligor som utnyttjar EU:s fria rörlighet i allmänhet och Sveriges bristfälliga gränskontroller i synnerhet. När det gäller exempelvis stölder av båtmotorer uppger polisen att 9 av 10 brott kan tillskrivas den gränsöverskridande brottsligheten.

Båtsäsongen har precis börjat, men för många båtägare har uppstarten inte blivit den positiva upplevelse av friluftsliv på sjön som man längtat efter. I stället har man fått sina båtmotorer stulna och blivit kvar på landbacken för att ägna sig åt stöldanmälan, pappersexercis med försäkringsbolag och reparation av de skador tjuvarna tillfogat båtarna.

Tredje gången båtmotorn stjäls
Kathleen Petterson i Råcksta i västra Stockholm berättar för SVT Nyheter att det nu är tredje gången hon blir av med motorn till sin båt. Hon är lång ifrån ensam av att drabbas. Under våren har 650 båtmotorer stulits och på en och samma marina kan uppemot ett 20-tal båtägare ha blivit utsatta för brott.

2017 beskrivs av polisen som ”ett skräckår” vad gäller motorstölder. 2018 såg man en svag brottsminskning men hoppet om att utvecklingen kanske vänt har nu grusats. ”2019 har inte börjat bra”, berättar Rino Carlsson, som är polisens nationella samordnare för sjörelaterade stölder.

Carlsson bekräftar att en absolut majoritet av de stulna båtmotorerna förs ut ur landet. Han är också kritisk till Sveriges bristfälliga gränsbevakning. Invånarna i Norge och Finland är inte alls lika plågade av den här typen av gränsöverskridande brottslighet och enligt Carlsson finns det en huvudförklaring till det – man ”har en helt annan gränsbevakning.

Återväxten bland båtintresserade hotad
Båtintresset är mycket stort i Sverige men på intresseorganisationen Svenska Båtunionen befarar man att de omfattande stölderna ska få båtägare att se sig om efter andra former av rekreation och att återväxten i form av nya yngre båtägare hämmas.

Man kräver också lagändringar så att tullen får ökad befogenhet att ingripa mot ligorna. Man vet från vilka hamnar stöldgodset förs ut ur landet men verksamheten kan idag pågå relativt ostört till följd av de regler och den begränsade bemanning som Tullverket har att agera utifrån.

Riksdagspartier intervjuade inför EU-valet
Båtstölderna är bara en nisch bland många i den eskalerande gränsöverskridande brottsligheten. SVT Nyheter har inför det stundande inför EU-valet frågat samtliga riksdagspartier hur man vill komma till rätta med den här typen av brottslighet som innebär att svenskarna drabbas av mångfalt fler brott än vad som skulle vara fallet om endast inhemska kriminella skulle ha tillgång till Sveriges territorium.

Samtliga partier räknar upp en rad åtgärder, där de mest långtgående handlar om att överföra ytterligare makt till Bryssel i form av ett europeiskt ”FBI” och en EU-federal åklagarmyndighet. Samtidigt är arbetet mot gränsöverskridande brottslighet något som partierna talat länge om och som ett argument för Sveriges EU-medlemskap.

Kritiker menar dock med stöd av brottsstatistiken att utvecklingen går i motsatt riktning med kontinuerligt ökande inslag av hitresta ligor och där detta i hög grad möjliggörs av EU:s fria rörlighet och Schengen-samarbetet.

SD pekar bland annat på att de begränsningar i möjligheten för ett EU-land att bedriva inre utlänningskontroll bakbinder de nationella rättsvårdande myndigheternas möjligheter att stoppa den gränsöverskridande brottsligheten.

Bild: faksimil SVT.