Nästan sex av tio inskrivna på arbetsförmedlingen är invandrare. ”Skillnaden blir så stor eftersom inrikesfödda jobbar i så stor utsträckning.”

Arbetslösheten i Sverige har under det senaste året gått ned med en halv procentenhet, till 7,2 procent.

Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är dock fortsatt stor.

Utrikes födda utgör 23 procent av befolkningen men var 58 procent av de inskrivna på arbetsförmedlingen i mars i år.

– Vi har en stark arbetsmarknad med hög sysselsättning. Parallellt med det så sjunker inte arbetslösheten på det sätt man skulle kunna förvänta sig och det har med inflödet att göra. Vi har många som är nya i landet och arbetslösa under etableringsfasen på arbetsmarknaden, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen, till SVT Nyheter.

Efter åtta år i Sverige är varannan utrikes född fortfarande arbetslös. Totalt är 20,7 procent i denna grupp arbetslösa.

– Skillnaden blir så stor eftersom inrikesfödda jobbar i så stor utsträckning. Inrikesfödda kvinnor har extremt hög sysselsättningsgrad jämfört med övriga Europa. Skillnaden i sig är inget problem, men vi har en utmaning att få fler i arbete.

För de invandrare med endast förgymnasial utbildning är situationen än värre – för dom som kom till Sverige 2006 tog det tio år innan hälften fått jobb.