En rapport från finanspolitiska rådet förklarar den dåliga svenska tillväxten med invandringen från 2015. De beskriver det som ett ”allvarligt problem” om trenden skulle vara bestående.

Det är BNP per capita som de senaste två åren haft en mycket svag utveckling och det kopplar rådets ordförande, Harry Flam, till den stora invandringen år 2015.

I rapporten skriver rådet också att Sveriges beredskap för lågkonjunktur kan ifrågasättas. Framförallt pekas på att handlingsutrymmet i en lågkonjunktur när vi redan har en minusränta är mycket begränsat. En lågkonjunktur förväntas samtidigt vara nära förestående.

Dessutom har regeringen sparat för lite under högkonjunkturen vilket gör det svårare att uppnå överskottsmålet under en lågkonjunktur, menar rådet.

Allt fler erkänner invandringens kostnader
Allt fler opinionsbildare, som tidigare försvarat invandringen och kritiserat dem som varnat för den, erkänner nu att invandringen har stor negativ inverkan på ekonomin.

En ledare på Kristianstadsbladet skriver om diskrepansen mellan alla som lovordade invandringens bidrag och verkligheten.

Invandring är en lönsam affär för skattebetalare, slog OECD fast i sin migrationsrapport 2013. ”Migranter har en positiv och som värst en neutral påverkan på ekonomin”, sa generalsekreteraren Angel Gurría.

EU-kommissionären Cecilia Malmström (L) fyllde i: ”Vi behöver migranter” och hon pekade på EU:s åldrande och minskande befolkning samt kunskapsunderskottet.

Forskaren Jesper Strömbäck gav i samma tid ut boken ”Utan invandring stannar Sverige” i vilken han menade att flyktingar ledde till vinster. Boken hyllades av Annie Lööf som på Twitter kallade kritikerna för ”troll”.

Nu är vi i maj 2019 och konsekvenserna syns.

Ledartexten fortsätter att kritisera vilka sorters invandrare Sverige tagit in och den felaktiga politik som bedrivits. Den avslutas med lite försiktig självkritik:

Men hur hamnade vi här? Hur kunde så mångas optimism leda landet till en öppenhet vi inte mäktade med?

Jag tror personligen att många ville stå långt från Sverigedemokraternas kalla ton. Jag var själv länge en av dem som undvek vissa frågor för att jag har svårt för många av SD-fansen, och det finns politiker som än idag har beröringsskräck inför vissa frågor enbart på grund av partiet.

Idag tar jag mer självständigt ställning och hoppas att fler följer med. För att till och med M-ledda kommuner skyhöjer skatten visar hur allvarlig situationen är.